Det gælder i hvert fald for mange forudsigelser. Se dette. 
Især ordene: Der gives jævnligt indtryk af en absurd præcision i forudsigelsesevnen, som når finansminister Bjarne
Corydon (S) med afsæt i ministeriets ADAM-model afgiver udvalgssvar (28. feb.) af typen: »Det skønnes,
at arbejdsudbuddet på længere sigt kan øges med knap 15.000 fuldtidsstillinger, hvis
topskatten afskaffes.«
og
Det er nok så meget politikeres blinde tillid til modeller, som det er selve
modellerne, der skal gøres op med. Beslutningstagerne bør hæve blikket fra computerskærmene
og regnearkene, se på verden og virkeligheden udenfor, aktivere deres sunde
fornuft og erkende, at der er brug for nye teorier og nye strategier for den krise, der hjemsøger den
danske såvel som den europæiske og globale økonomi.