I Information kan følgende læses:
Stauning under overskriften »Vort flittige Folk«:
Uvirksomhed og Dovenskab er menneskenes Fjender. Ved Flid og Arbejde kommer de enkelte frem, og hver enkelt er med til at skabe et Samfund, der kan yde en god Tilværelse baade under Arbejdet, og naar Livsaftenen melder sig.

En professor:
Flittighed er en kernesocialdemokratisk værdi. Flid er essensen. Er man ikke flittig og arbejdsom, gør man ikke det, man skal som menneske. Man skal yde alt det, man kan via sit arbejde

Jeg siger:
Nogle mener at den er en arv fra protestantismen, men som altid når et enkelt element tages ud af en religion, mangler de andre elementer: tilgivelse, frihed og den enkelte menneskes uendelig værdi uanset præstationerAgerbos side