Kategori: religion
Davids salmer i Det gamle Testamente
Hvem ved om salmerne er skrevet af David. Men en ting ved jeg. Mange af salmerne er den højeste poesi. Jeg ville gerne kunne skrive digte som dem.
Se bare salme 8.

Jesus citerer en salme langfredag, da han var korsfæstet: "Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"
Det er fra salme 22.

Men mange af salmerne taler om fjender og om hævn.
Det gør Jesus aldrig. Det viser i øvrigt noget om den historiske Jesus.
Han kan have sagt og citeret meget i GT, men når der i Det nye Testamente står noget, som modsiger GT eller er helt nyt, må det være ham som har sagt det.


I Mattæus evangeliet 18,21 spørger Peter hvor mange gange han skal tilgive en anden, om 7 gange er nok, men Jesus svarer: "
Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange. " Mon ikke Jesus hentyder til og modsiger det som står i 1. Mosebog 4,24:"Hævnes Kain syv gange,skal Lemek hævnes syvoghalvfjerds gange." Det tyder på, at ordene er direkte fra den historiske Jesus og at det nye, som han kommer med er tilgivelse.

(se mere om det i denne prædiken)
se alle indlæg
cookies