Kategori: religion
De to skabelsesberetninger
Mange - både dem der tror på bibelen og dem der ikke gør det - har ikke læst ordentligt i de første kapitler. Der er to helt forskellige og på flere punkter modsigende skabelsesberetninger.

Og mange - både af den ene og anden gruppe - ved ikke, at ordene skal tages bogstaveligt på den måde, at man selvfølgelig skal se på indholdet af ordene.
Når der står, at Gud tog noget jord eller ler og modelerede et menneske, betyder det ikke, at Gud er en pottemager eller skulptør. Som om Gud er et menneske.
Det er et billede som taler om noget vi kun kan tale om i billeder. Oversat betyder det 1. at mennesket er Guds værk og 2. at mennesket består af samme stof som støvet og det samme stof, som alt andet i verden er af. Punkt 2 kan vores forstand og vores videnskab godt acceptere. Men der er mange religioner, som ikke har punkt 2. Det har betydet meget, at kristendommen på den måde stillede mennesket frit i verden. Der er intet her i verden, som skal dyrkes som guddommeligt. Hvilken realisme! På grund af skabelsestroen har videnskaben kunne opstå.
se alle indlæg
cookies