Kategori: små iagttagelser
Jesu ord.
Jeg tager et eksempel, nemlig Jesu lignelse: arbejderne i vingården.
(link til den fulde fortælling og link til prædikener). Slutningen er meget overraskende, særlig når man sammenligner den med en jødisk fortællinge, som handler om det samme (link til fuld genfortælling af den). Det er klart, at Jesus ikke mener, at det går os efter fortjeneste. Gud er så god, at det overgår vores forstand. Vi bliver oprørt over Guds godhed. Et sted siger Jesus også, at Gud lader sin sol stå op både over onde og gode. Jesu lignelse er provokerende. Den er et billede, men samtidig gør den noget ved os. Jesu ord skal ikke tages bogstaveligt. Gud er ikke en vingårsejer. Men Jesus bruger en fortælling for at sige noget om Gud. Man kan ikke fortælle neutralt om Gud, og det er derfor, at Jesu lignelser er noget helt for sig selv. Til sidst står vi med de samme spærgsmål som de første arbejdere. Kan det være rimeligt. Kan Gud virkelig være så god. Gud er uretfærdig god. Men hvis vi ser os selv i den sidste person, som kun har arbejdet ét time, vil det være en lige så stor befrielse for os. Jesus bryder hele vores moral ned.
(måske vil Jesus have os til at ønske, at vi var den sidste, dvs. en ulykkelig, som ingen hvade givet arbejde, og som havde mistet håbet om en god dag)

Jesus mener selvfølgelig ikke, at vi skal holde op med at arbejde. Vingården er et billede på at være i Guds rige, at leve det liv Gud ønsker af os, at leve som Guds barn, eller bedre at leve som menneske. Det er jo det Gud vil, at vi lever menneskelivet. Men åbenbart er Jesus helt ligeglad med hvad vi præsterer. I sidste ende er det Guds barmhjertighed, Guds tilgivelse, Guds kærlighed, som det kommer an på.

Bare den enkelte lille lignelse viser, at Jesus var enestående og at han er en historisk person. Ja, endnu mere. Lignelsen får mig til at jeg slet ikke at stille spørgsmål ved om Jesus var en historisk person.Jeg hører hvad han siger. Det er jo så vigtigt: at jeg nogle gange vil være mere retskaffen end det er godt og jeg bliver som de første arbejdere. Og når jeg andre gange føler, at jeg spilder mit liv og ikke kan sige at jeg gør nogen forskel eller kan vise noget frem, som jeg har gjort, så hører jeg befrielsen: Gud giver mig alligevel alle sine gaver og kærlighed.
se alle indlæg
cookies