Kategori: religion
Jesus som historisk person
Nogle ateister mener ikke, at Jesus har eksisteret. Jeg forstår det ikke. Jeg vil sammenligne det med Shakespeare. I hans tilfælde er der mange historiske optegnelser, som fortæller om hans liv, men der er forskere, som mener, at det slet ikke kan være ham, som har skrevet de helt unikke værker. Forskerne mener, at han var stråmand for en kendt forfatter. Men én ting er sikker. Der er nogle engelske skuespil, som har samme stil, og hvor der må være én eller flere personer, som var ophavsmænd, og som har eksisteret. Ellers kunne de ikke have skrevet skuespillene.

Sådan er der også fortællinger, som er i en gamle bog, nemlig Det nye Testamente, eller skal vi sige: evangelierne. Nogen må have digtet disse historier. De personer er historiske og har eksisteret. Det vigtige er selvfølgelig indholdet af deres ord.

Hvem ville sige, at Shakespeares skuespil ikke er sande, og det fordi der er tvivl om, at Shakespeare har skrevet dem. Det er en mærkelig bagvendt argumentation. Det er jo snarere omvendt: fordi skuespillene er så fantastiske, mener vi, at den, som har skrevet dem, må have været en god digter.

Fordi fortællingerne i Det nye Testamente er så fantastiske - vi kan jo bare tage lignelserne, f.eks. arbejderne i vingården eller den fortabte søn - så tænker jeg da, at den, som har fundet på dem, må have været noget helt særligt.

Læs mere om den historiske Jesus.
se alle indlæg
cookies