Kategori: underligt
forsørgelsespligt
Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige
15-12-2012
Jeg skal have læst grundloven. Jeg troede det var meget generelle og intetsigende grundlove, men jeg bliver helt rørt, når jeg ser, hvad der står om forsørgelse. Tænk der står: Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder.

Hvis en ledig ikke er gift og mister sine dagpenge, og ikke kan få kontanthjælp, fordi han ejer en snus ( dvs. det modsatte af ikke at eje en snus, eller det samme som at eje en rød reje), har myndighederne overtrådt grundloven. Sådan læser jeg dette
se alle indlæg
cookies