Kategori: politisk satire
det er fandeme uhyggeligt
Politikere udtrykker jævnligt overraskelse over, at virkeligheden ikke er, som den blev forudsagt af teoretiske modeller, men mennesker er af kød og blod og ikke figurer i et computerspil.
06-01-2013
Regeringen skærer ned. Ikke på de store ord om hvor dygtige de er, men på den virkelige velfærd. Der er endda tale om, at meget bliver halveret. Det er der sikkert grunde til, men de kan nok ikke findes i virkelighedens verden, men snarere i regeringens bekymring.

I de perioder, hvor jeg har haft for travlt til at have overblik over vores egen lille, private økonomi med tre konti, blev jeg altid bekymret og tænkte tit, at vi sikkert skulle spare. Mon regeringen har overblik, eller har de for travlt med de store ord, som de selv skærer ned på i bisætninger, eller når det er glemt, hvad de sagde. Det må være svært for et land at tælle alle de penge, som er lige nu i alle landets kasser og sige:" Så rige er vi." Så det gør eller kan regeringen ikke.

Det er grunden til, at regeringen er bekymret og taler om at spare. Da de ikke kan give reele grunde til bekymringen, bruger de økonomiske modeller til at forudsige landets situation. Uden at jeg vil komme ind på, hvorfor økonomiske modeller ikke er til at stole* på - det vil jeg komme ind på senere (sådan siger de tit i tv-avisen) - så må en forudsigelse altid være vanskeligere end opgørelsen af den faktiske situation.

Politikere udtrykker jævnligt overraskelse over, at virkeligheden ikke er, som den blev forudsagt af teoretiske modeller, men mennesker er af kød og blod og ikke figurer i et computerspil. Den virkelige og ansvarlige minister bliver helt iriteret, når hun opdager, at danskerne ikke gør som hun forventede. Hun kalder det et paradoks. (Mon hun husker, hvordan det er at være menneske, men er blevet en uvirkelig model). De bruger ikke løs af de milliarder, som de har på deres konto. Forbruget falder.

Sund fornuft siger dog, at hvis regeringen mener, at der skal spares, så tror borgerne vel, at det bliver de også nødt til. En økonom sagde, at lønmodtagere skal spare så meget op, at de kan være arbejdsløse et halvt år uden at mærke det. Det mente han vel, fordi vi ikke mere kan være sikre på at have et job og på at få hjælp fra det offentlige.

Der er nogle få økonomer, som ikke kun beskæftiger sig med forudsigelser, men siger, hvordan situationen er i Danmark lige nu, og de siger, at Danmark en af de bedste økonomier i verden, men det mærker vi ikke på regeringens ord. Der må ligge nogle milliarder et sted, som kan bruges. Hvorfor skal de ikke gøre, hvad de mener, at vi skal. I det mindste kunne de bruge de mange milliarder på ikke at skabe bekymring.

Måske er den fine økonomi slet ikke samfundets, men nogle få enkeltfirmaers. Og samfundet kan ikke regne med dem. Regeringen prøver ganske vist at få skat fra udenlandske firmaer. Tænk, hvis de også gjorde det med indenlandske. Nej, de vil hellere skære ned på antallet af job i Skat.

Til dem, som ikke har læst dette indlæg fra begyndelse og først læser herfra (det siger de tit i tv-avisen), vil jeg sige, at indlægget i dag har haft afsnit om utroværdighed og bekymring.
se alle indlæg
cookies