Kategori: få luft stykker
læserbrev anden del
videre om hundeloven
25-05-2013
Se første del.

Mine ledere og personalechefer så jeg heldigvis ikke så meget til. Personalechefen havde travlt med at ansætte folk og fyre dem igen og andre. Lederen optrådte ved møder for hele afdelingen med lange taler, som bl.a. handlede om komma-sætning, eller ved MUS, som er et ord jeg aldrig har forstået dels fordi mus er noget man får opereret væk, hvis man har det i knæet, og dels fordi intet af det, som blev skrevet ned ved en MUS blev virkelighed. Men lederen fik da mødt dem, han var leder for, og som en leder sagde til mig:" Hvorfor kommer du ikke tit ind til mig og fortæller hvordan du har det og hvad du laver." Det var et held for mig, at han intet begreb havde om, hvad jeg bestilte, for så kunne jeg bruge en del af tiden på spændende ting jeg selv fandt på og som var en hjælp for mig i de opgaver, som jeg skulle have lavet.

Men for at spole tilbage og begynde forfra, som politianklageren udtrykte det, da hun midt i det hele stillede spørgsmåltegn ved om jeg overhovedet havde en hund. " Er det rigtigt, at din kone og du har en hund." Jeg anede en fælde i det spørgsmål, da jeg sad som anklaget for overtrædelse af hundeloven, og jeg skulle have svaret:" Jeg tolker dit spørgsmål sådan, at der kan stilles berettiget tvivl om jeg overhovedet har en hund. Hvis det er tilladt i følge rettens ufravigelige procedurer, vil jeg selvfølgelig gerne have det vedlagt sagen, da jeg så ikke skal betale en bøde for en hund, som det er tvivlsomt at jeg har, eller er det en fælde, fordi der i en skjult paragraf i hundeloven står, at personer i bymæssig bebyggelse som ikke har en hund, kan straffes med bøde i op til 3 år for bedrageri."

(i parentes: politianklageren ville slet have tilladt mig at sige så meget, men afbrudt mig med ordene:" Du skal enten sige ja eller nej" )

En sådan sætning kunne sagtens have sneget ind en lov, som på trods af dens uvigtige emne er utrolig indviklet. Lovgiverne, som ikke har tid eller evne til at skabe visioner for vores land, har brugt uanede kræfter på at sætte sætninger ind i hundeloven. Man må tage sig til hovedet, hvis man ikke er lovgiver, som ikke ved hvor det befinder sig og slet ikke har brugt det. Selv dommeren havde ikke forstået loven. Han troede, at jeg skulle straffes for, at min hund strejfede, og jeg måtte korrigere ham. " Der står, at jeg har undladt at drage omsorg for, at den ikke strejfer." Det havde han ikke set komme og skyndte sig videre. En sådan vending er så snørklet, at få kan forstå den og heller ikke dommere. Hvis jeg havde en hund, var det jo et faktum, at den strejfede, men det var ikke et faktum, at jeg intet havde gjort for at den skulle lade være. Tværtimod havde jeg gjort rigtig meget.

Hundeloven blev revideret for nogle år siden, fordi lovgiverne ville forbyde nogle dræberhunde. Det gennemsyrer hele loven. Hvis en puddel en enkelt gang løber forvildet om i et parcelhuskvarter, bliver det straffet som om den er en ulovlig dræberhund, der kunne fare i flæsket på alt og alle. Men lovgiverne har været så optaget at alle bisætningerne om bymæssig bebyggelse, at de ikke har kunne overskue hele loven og se hvilken forvrænget opfattelse den har af skødehunde og små Bretoner. Eller de har måske sværtet det hele ind i de mange uforståelige begreber for at de til sidst kan råbe med store bogstaver:" Det skal give en bøde på 4000 kr. " , eller fængset op til en uge, hvad min kone, som står som ejer af den tvivlsomme hund, ikke havde lyst til. Riskær Petersen siger også, at man bliver bims i hovedet af at sidde i fængsel.
se alle indlæg
cookies