Kategori: politisk satire
Arbejdsmarkedsstyrelsens rekrutteringsundersøgelser fra 2007 til 2013
Tal kan læses på flere måder.
09-07-2013
De sidste to rekrutteringsundersøgelser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen har givet anledning til mange avisoverskrifter i medierne og kommentarer bl.a. fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Oftest har indholdet været en kritik af de ledige.

Her er en opstilling af tal* fra rekrutteringsundersøgelserne fra 2007 til 2013.

Tallene kunne tolkes sådan: i årene fra efteråret 2008, hvor krisen slog igennem, er det procentvise antal af forgæves rekrutteringer faldet meget. Det viser et eller andet positivt. Men procenten af virksomheder, der ikke søger nye medarbejdere, ligger i hele årrækken på et dramatisk højt niveau. Det må vise et eller andet negativt. Selvfølgelig viser det krisens omfang, men måske kunne det også vise noget negativt om virksomhederne.

Hvis ledige har en pligt til at søge job, må virksomhederne også have et ansvar til at søge nye medarbejdere, og det ansvar har de ikke ville leve op til. Hvis det kræves af ledige, at de skal gå ned i løn, må det også kræves af virksomheder, at de skærer ned på deres overskud og opsparing og i stedet bruger penge på at søge og ansætte nye medarbejdere, selv om det ikke er så profitabelt som før krisen.

Tallene fra rekrutteringsundersøgelserne kan også tolkes på flere måder. En tolkning: det ikke er dårligt med at stort antal forgæves rekrutteringer. Det var der i 2007 før krisen. En anden tolkning, hvis en stort antal forgæves er dårligt: antallet af forgæves rekrutteringer har igennem hele krisen ligget på meget lav niveau og det gælder også, når man ser det som procent af den samlede beskæftigelse i Danmark i det enkelte år. En tredje tolkning: antallet af virksomheder, som ikke søger nye medarbejdere, er katastrofalt højt, og en del af grunden kan være, at virksomhederne hellere vil spare op og få større udbytte fra et færre antal ansatte, end ansætte nye.

se alle indlæg
cookies