Kategori: små iagttagelser
mail til Vejle kommune
om trafik og støj ved en Fakta butik
11-07-2013
Angående Fakta på Pedersholms Allé:

I dag kl. 9.00 var en lastbil ved at læsse af ved vareindleveringen og en anden lastbil bakkede ind og holdt med førerhuset ud for vores køkkenvindue med motoren i tomgang i over 5 minutter, mens chaufføren læssede 1 palle af og kørte ind.

For 3 dage siden kl. 9.00 holdt en Arla lastvogn uden for vores hus i venstre side af vejbanen med motoren i tomgang over et minut og ventede, fordi der allerede var en lastbil ved vareindleveringen til Fakta.

Det er sket flere gange på det sidste.

Det hjalp ellers, at du rettede henvendelse til Fakta (se mails neden for). Fra samme dag parkerede ingen chauffører deres lastbiler i højre eller venstre side af vejbanen og kørte paller derfra til vareindleveringen.

Det er dog fortsat sådan, at de standser på Pedersholms Allé, især i venstre side, og bakker ind til Fakta. Og de er begyndt at bruge hornet, hvis der er biler på parkeringspladsen, som er i vejen. Jeg kan ikke læse ud af lokalplanen, hvordan det er tænkt, at lastbiler kunne få bagenden hen til vareindleveringen, og jeg tror ikke lokalplanen har taget højde for, at lastbiler nu har meget lange anhængere.

En morgen så jeg dog en af disse lastbiler med en meget lang anhænger køre forlæns ind. Der var ingen biler parkeret på arealet midt på parkeringspladsen fra skuret med indkøbsvogne ud mod vejen. Kan kommunen kræve, at der sættes skilte op om parkering forbudt i tidsrummet 06 til 11 på dette lille areal, så lastbiler ikke behøver at bakke ind? Eventuelt kunne der opsættes samme skilt ved to parkeringspladser mod syd. Jeg så kl. 9.10 i dag en Arla lastbil kører forlæns ind og dreje til højre nederst på parkeringspladsen og bakke ind til vareindleveringen.

Der er store ulemper ved at lastbiler bakker ude fra vejen. Traffikmæssigt er der problemer. Der opstår altid kø på Pedersholms Alle. En dag så jeg, at der var kø helt ud i lyskrydset, fordi en lastbil skulle bakke ind til Fakta. Støjmæssigt er der problemer. Det tager lang tid at bakke, og det sker jævnligt, at chaufføren må ud og se bag bilen, om han er på rette spor, og hvis han ikke er det, kører han ofte frem igen og ud på Pedersholms Alle, så hele vejbanen er spærret, for at rette bilen op. I al den tid har lastbilens motor larmet med høje omdrejninger.

Måske er det også på grund af din henvendelse, at oplagringspladsen under halvtaget har fået et hegn omkring. Men det er ikke arkitektonisk smukt, at de sætter paller med presset pap uden for indhegningen. Og det er meget støjende, når pappet hentes. En lastbil med en jernkontainter på anvender en stor jern grab, som løfter pappet og med skærende larm rammer og skurrer mod kontainerens sider.

Hvordan kan jeg anmelde larmen fra Fakta. Det er et voksende problem. Hvordan kan en borger anmelde, at tomgangsregulativet overtrædes. Hvis jeg påtaler over for chauffører, at de har holdt i mere end et minut i tomgang, kan de finde på at svare, at de godt kender regulativet men er ligeglade.

Lokalplanen er et omhyggeligt udarbejdet dokument og meningen må være, at den skal overholdes. Har Fakta bedt om dispensation for at slette et lille græsområde med to træer syd for skuret til indkøbsvogne? Kort tid efter opførelsen forsvandt græs-området, da bakkende lastbiler ødelagde det, og der bliver lagt fliser i stedet.

Noget af det følgende kan lyde som småting, men når de er pålagt i lokalplanen, må de være vigtige.

9.12 Der kan ikke ophænges udhængsskilte. (det mener jeg at der er)

9.19 Vinduer må ikke blændes af med skiltning eller folie. (må der være store runde plakater på alle vinduer med "f," skilte?)

10.2 Oplag eller udstilling af varer og emballage må ikke ske udendørs. (det overtrædes. Der er to lange rækker af varer uden for indgangsdøren, i øvrigt ofte til gene for lastbilerne. Og betyder emballage, at pap ikke må stå uden for?) Åbne varegårde, affaldscontainere, kundevognsskure og lignende skal afskærmes og gives et udseende, så de får stor arkitektonisk kvalitet. Der skal anvendes materialer af høj kvalitet. (affaldscontainerne er ikke afskærmet)

I lokalplanen nævnes, at de støjreducernde tiltag skal sikre, at støjniveauet ikke overstiger de tilladte støjværdier på naboejendommene. (jeg vil gerne høre om det er målt at de tilladte støjværdier ikke overstiges). Hvis den nye indhegning skulle hjælpe på støjen, er det ikke lykkedes.

10.13 Belysning af parkeringsarealer skal være parkbelysning med en lyspunkthøjde på maksimalt 3,5 m. (jeg ved ikke, hvad ordet parkbelysning betyder, men det er meget kraftige pærer som er i lygterne. I vinterperioden er der intet park-agtigt over det) Belysning på bygning skal være skotbelysning. (jeg ved ikke, hvad ordet skotbelysning betyder. Men belysningen på bygningen ligner projektører)

Jeg kender ikke kommunens regler og visioner for trafikken i vores by. Kan kommunen med et miljøpåbud kræve af Fakta, at der højest må være 5 lastbiler pr. dag og ikke i weekenden? Pinsedag kl. 10 bakkede en larmende lastbil med lang anhænger ind til Fakta. Kunne det eventuelt påbydes, at plastikhjulene på vareburer udskiftes til gummihjul? Når en palle eller varebur køres i den lange anhænger, skaber det en meget ubehagelig lyd, som høres langt omkring. Eventuelt skulle sider og loft inde i anhængerne beklædes med bølgeplast, som opsuger lyd. Kunne det påbydes at Fakta planlægger leverancer, så der ikke kommer to lastbiler på samme tid? Man kan frygte, at antallet af lastbiler, som venter på vejen for at levere, langsomt stiger, hvis kommunen ikke gør noget.

Her er nogle citater om varelevering (https://startvaekst.dk/file/208759/): "Der er generelt fokus på at optimere logistikken, derfor sker der en betydelig konsolidering for at reducere antal leveringer pr butik og at sikre effektiv udnyttelse af transportmateriel. Kæderne har således fokus på, at alle varegrupper inden for samme kategori leveres på den samme bil til den enkelte butik, det gælder f.eks. levering af brød, kølede varer og frugt og grønt.

Cirka halvdelen af Nettobutikkerne har i dag påbud om, at levering ikke må ske før kl. 7 og efter 18 på hverdage. Nogle butikker må herudover ikke modtage varer i weekenden. Antal af miljøpåbud er stigende. Det er primært butikkerne i de større byområder, der har påbud om ikke at modtage levering i nattetimerne.

Målingerne viser, at den fleksible rutetilpasning betyder, at der er begrænsede meromkostninger som følge af miljøpåbud."

Og jeg har set på trafikstyrelsens hjemmeside, at der er forsøg igang: "Citylogistikprojektet handler om at skabe en logistikcentral, hvorfra varerne til byens butikker køres ud samlet. Dermed undgår man køretøjer inde i byen fra en masse forskellige leverandører.

Rambøll præsenterede blandt andet eksempler på, hvordan støjen fra blomstercontainere og palleløftere kan mindskes væsentligt." (fra https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-Transport/Forsogspuljen/Projektseminarer/Konference-om-gods-i-byerne.aspx)

venlig hilsen Mogens Agerbo Baungård
se alle indlæg
cookies