Kategori: politisk alvor
en nyheds vandring
om Arbejdsmarkedsstyrelsens halvårlige rekrutteringsundersøgelse
21-07-2013
Nyheden i Jyllandsposten den 4. juli først på formiddagen " Jobklare ledige er svære at få i arbejde" blev gengivet i mange medier. Den havde dog en anden overskrift i Jyllandsposten:" Der er blevet længere mellem ledige og ledige job." Men indholdet var det samme. Arbejdsgiverne har fået sværere ved at få besat de ledige stillinger.

Når tallene fra de halvårlige rekrutteringsundersøgelser studeres nærmere, er nyheden overspillet. Antallet af de forgæves rekrutteringer har efter 2008 svinget meget men har ligget meget lavt fra 0,2 til 0,4 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark.

Arbejdsmarkedsstyrelsen tolker det sådan på deres hjemmeside under nyheder: " Set i et længere tidsperspektiv er antallet af forgæves rekrutteringer aktuelt relativt lavt." Samme sted står der om undersøgelsens formål:" Undersøgelsens resultater kan bruges som en indikator for omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark." Men når undersøgelsen læses ( linket Læs hele undersøgelsen ) er formålet beskrevet sådan:" Undersøgelsens resultater kan bruges som indikatorer for omfanget og karakteren af virksomhedernes rekruteringsudfordringer i Danmark." (De to formuleringer optræder også skiftevis i årene 2007 - 2013).

De skiftende formuleringer kan tyde på, som også tallene viser, at manglen på arbejdskraft er meget lille. Og hvis der fokuseres på rekruteringsudfordringer, er de utrolig små i forhold til før krisen 2008, hvor antallet af forgæves rekrutteringer var mellem 40.000 og 70.000.

Mere overraskende ved den nyeste undersøgelse er den tillægssurvey, som er foretaget med resultatet : " 41 procent af virksomhederne finder selv ifølge surveyen, at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen." Det er en meget høj procent og må vise, at det ikke er de ledige, som ikke søger job, men at det er virksomhederne, som bruger få kræfter på at søge, og måske er lige så uvillige til at opkvalificere ledige, som ikke helt svarer til kvalifikationerne ved et jobopslag. Er arbejdsgiverne blevet for sløsede og kræsne.

Det opdager Jyllandsposten og sletter nyheden fra først på formiddagen den 4. juli. I stedet kommer nu overskriften:" Ledige job skal frem i lyset." Men denne nyhed viderebringes ikke af andre medier.

Det er desuden overraskende, at ingen medier lægger mærke til, at antallet er virksomheder, som ikke søger nye medarbejdere, er det højeste siden efteråret 2009.

Selvfølgelig viser det, at vores erhvervsliv er i krise, men det kunne også vise, at virksomhederne ligesom regeringen, kommunerne, gymnasierne og mange andre har mere fokus på opsparing. Virksomhederne forsøger at vride mere produktivitet og fleksibilitet ud af medarbejderne for de samme penge, bl.a. ved ubetalt overarbejde.

Læs også gratis arbejde.

På mange virksomheder, hvor de ansatte løber stærkere for at nå det mere, som der kræves, kunne der ansættes ledige.

se alle indlæg
cookies