Kategori: politisk alvor
en lægmands udlægning af produktivitetsrapporten
Det er problematisk at sammenligne internationalt
01-08-2013
Rapporten har titlen " Danmarks produktivitet – hvor er problemerne? Analyserapport nr.1" . Efter en foreløbig gennemlæsning som lægmand ville jeg ønske, at der i titlen stod " hvor er der ikke problemer?"

Ganske vist begynder rapporten med at slå fast:"Det danske produktivitetsproblem skyldes ikke målefejl eller dataproblemer."( citat fra s.20)

Resten af rapporten dokumenterer alle de måle- og dataproblemer, som er, når produktiveten skal bedømmes. Et sted står der f.eks. :"Generelt må det konstateres, at anvendes produktivitetstal ukritisk, drager man let forkerte konklusioner."( citat fra s.16)

Så vidt jeg kan læse, er det FTP ( totalfaktorproduktivitet ud fra nationalregnskaberne) som sammenlignes mellem lande. Men for at det kan ske, skal der ske en " sammenvejning" . Og det kan let gå galt. "Er sammenvejningen, der benyttes i udregningen, ikke i overensstemmelse med den, der faktisk finder sted ude i virkeligheden, vil det beregnede TFP være forkert."( citat fra s.24) Jeg vil ikke forklare, hvad denne sammenvejning består i, men det er klart, at sætningen foran halter. Ude i virkeligheden er der ingen sammenvejning. Dér er virkelighed.

En lægmands indtryk er, at den første afvisning af, at der kan være målefejl eller dataproblemer, er overdrevet.

Mærkeligt er det også, at vi så gerne vil sammenligne os med USA. "USA er produktivitetsmæssigt et af verdens førende lande. Det er herfra, at mange produktivitetsfremmende opfindelser og innovationer kommer fra oprindeligt. USA er derfor et naturligt sammenligningsland for Danmark."( citat fra s.35)

USA og Danmark er meget forskellige. USA er meget større og producerer sikkert adskillige andre varer end vi. USA har en anden kultur, som jeg ikke ønsker skal være i Danmark, og hvis det skal være sammenligningsland, ville jeg ønske, at vi ligner USA så lidt som muligt på alle punkter.

Jeg har i øvrigt i mit tidligere erhvervsliv oplevet nogle af de amerikanske produktivitetsfremmende opfindelser. Det var meget ubehageligt og udansk.

Læs også om produktiviteten i USA.

Jeg vil senere bringe flere indtryk fra produktivitetsrapporten.
se alle indlæg
cookies