Kategori: politisk alvor
produktiviteten i USA
Befri os for de middelalderlige metoder fra USA til forbedring af produktiviteten og effektiviteten.
03-08-2013
Undskyld, en fejl har sneget sig ind i ordene om de middelalderlige metoder fra USA. Middelalderen har på det sidste vist sig at være meget eksperimenterende og innovativ. Det gælder ikke USA. Jo, derovre har de været meget produktive, men mest til at iværksætte målinger og talregistreringer. Et eksempel:

Jeg blev ansat på en edb-virksomhed i service-sektoren, som beskyldes for lav produktivitetstilvækst. Virksomheden servicerede landbruget og styrede bl.a. foderforbrug til gylte og galte og andre mærkelige skabninger. Det gik dårligt for landbruget, og virksomheden havde svært ved at få foden inden for hos ministerierne og fik ikke ordrer nok. Virksomheden sygnede, selv om den var innovativ og effektiv og en herlig arbejdsplads.

Kunderne havde svært ved at opdage virksomheden, men ikke Mærsk, som købte den, fordi Mærsk kun vil have det bedste. Nu blev de slidte tæpper i forhallen udskiftet og der blev malet og vi kom på dyre ophold på kursuscentre for at højne vores motivation, som kun kunne blive lavere.

Efter nogle år fandt Mærsk ud af, at de hellere skulle leve af de altfor høje indtægter fra Nordsø-olien, og solgte virksomheden til IBM. Nu gik det rigtig galt. Der blev indført amerikanske metoder, detaljeret timeregistrering og regide metoder til overvågning af alt, hvad de ansatte gjorde. Der var regler om, hvad der måtte ligge på skrivebordet, og der kunne uddeles forskellig-farvede sedler for, hvilke overtrædelser den ansatte havde begået.

Jeg har heldigvis fortrængt det meste fra den periode. Bl.a. skulle hver ansat en gang om året gennemlæse et mange sider langt dokument med regler om alt lige fra salgsmetoder til etik, som ingen af os danskere kunne stå inde for, da det var udtryk for en meget primitiv tankegang, som ligger langt fra den europæiske og endnu længere fra den danske. Desværre var der et e-learning program, som skulle gennemføres bagefter, som skulle vise, om den ansatte havde læst og forstået den lange regelskrivelse. Vi fandt dog hurtigt ud af at sætte en dygtig ( til at snyde) person til at gennemføre programmet til bestået og fik så at vide hvor han havde sat sine krydser. Sådan udførte vi prisværdig civil ulydighed på mange punkter og blev tilskyndet til uærlighed og arbejdslede.

Efter få år flygtede mange ansatte fra virksomheden og jeg fik et andet job i service-sektoren i en edb-virksomhed, som servicerer banker. Det gik rigtig godt i flere herlige år, indtil virksomheden indførte amerikanske produktivitetsfremmende metoder. Det var ikke kun timeregistrering. Det var registrering ned til mindste detalje, så lederne kunne vurdere den enkeltes fremgang. Det blev ikke registreret, hvordan det gik med arbejdsglæden hos de ansatte og den faldt så meget, at jeg kun lige overlevede til efterlønsalderen.

Siden har jeg i total frihed oplevet den største produktivitets-tilvækst i hele mit liv.

Læs også om produktivitetsrapporten.

se alle indlæg
cookies