Kategori: politisk alvor
indtryk fra læsning af produktivitetsrapporten
der har indsneget sig en fejl i nationalregnskabet
04-08-2013
"Nationalregnskabets produktivitetstal for landbruget er forkerte. Det skyldes ikke mangelfulde metoder eller problematisk deflatering, men derimod at der har indsneget sig en fejl i nationalregnskabet."( citat fra s.66)

Rapporten slår først alvorlig fast, hvad grunden til det forkerte ikke er. Dernæst bliver det endnu mere alvorligt:" der har indsneget sig en fejl i nationalregnskabet." Det er som om ingen vil tage ansvar for det og at fejlen er kommet af sig selv. Det er som om fejl er små dyr, som selv kan snige sig ind ubeset og gnaske løs i nogle tal så de bliver forkerte.

Rapporten forklarer videre: "Fejlens nøjagtige størrelse er uvis, men på baggrund af beregninger foretaget af Fødevareøkonomisk Institut er det Produktivitetskommissionens vurdering, at den ikke er stor nok til at forklare det samlede produktivitetsefterslæb ift. Sverige, Tyskland og USA."( citat fra s.66)

De må virkelig have overvejet om fejlen er stor nok til at forklare det samlede produktivitetsefterslæb, endda over for USA, som vi ellers altid hører ligger milevidt foran os. Det virker ikke særlig betryggende.
se alle indlæg
cookies