Kategori: politisk alvor
SFI rapport om jobeffekten
en lægmands gennemlæsning af rapporten fra SFI
08-08-2013
Efter en lægmands gennemlæsning af rapporten fra SFI " Unemployment Benefit Exhaustion*:Incentive Effects on Job Finding Rates: A Systematic Review" :

Alt for mange steder står sætningen om, at konklusionen må være, at der er en meget stor stigning i sandsynligheden for, at den ledige finder et arbejde i tidsrummet en måned før han mister sine dagpenge. Læg mærke til, at det ikke er det samme som, at der er en meget høj sandsynlighed ( men stigning i sandsynligheden) for, at den ledige finder arbejde.

Ikke helt så mange steder står sætningen om, at det er vigtigt, om den ledige, som i sidste øjeblik finder et arbejde, gør det nødtvunget og slet ikke passer til det arbejde og derfor hurtigt holder op og igen bliver arbejdsløs. Nogle af stederne står der sammen med den sætning en anden om, at det er ærgeligt, at datagrundlag ikke er tilstrækkeligt til at konkludere noget om, hvordan dette jobmatch er, eller om den ledige må acceptere lavere løn end han er vant til.

Nogle af de sidste steder står også en sætning om, at dette jobmatch er meget vigtigt, fordi det berører hele formålet med øvelsen at beskære støtteperioden for den ledige. Formålet er, at han til sidst på grund af den forhøjede sandsynlighed finder et job, og den samlede arbejdsløshed i landet derved formindskes. Men jeg må konkludere, at rapporten ikke kan understøtte, at formålet med beskæringen af støtteperioden opnås.

Et enkelt sted står der, at et godt jobmatch er bevist som værende meget gavnligt for alle. " In fact, this positive aspect of inducing riskaverse workers to achieve better job matches has been shown to increase economic efficiency"( citat fra s.10 i Filges_Benefit_Exhaustion_Review_Suppl.pdf). ( i min oversættelse:" Det er bevist, at en arbejder, som lever i et land med god arbejdsløshedsunderstøttelse, tør risikere mere og derfor kun accepterer et job, som passer til ham, og dette gode jobmatch forhøjer den økonomiske effektivtet i landet." )

Måske er den vigtigste konklusion, som rapporten dog ikke udtrykker eller lægger vægt på, at sandsynligheden for, at en ledig finder arbejde i dagpengeperioden er meget lille, og selv om der er en høj stigning af denne ringe sandsynlighed mod slutningen af perioden, er denne sidste sandsynlighed for, at den ledige finder job, også meget ringe.
se alle indlæg
cookies