Kategori: politisk alvor
Hvad er bagtanken hos Kommunernes Landsforening
En nyhed bragt forskelligt i KL og i Politiken
20-08-2013
Både KL og Politiken omtaler en undersøgelse, hvor der i 1995 og nu blev stillet spørgsmålet:" Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? " Jeg vil hellere klare mig selv frem for at bede det offentlige om hjælp, selv om jeg har ret til den."

Helhedsindtrykket af de to artikler er, at KL kritiserer danskerne og at Politiken forsvarer danskerne.

Først skriver KL:" Danskerne er i dag ikke nær så "hellige" i forhold til, at de vil klare dem selv uden at lægge det offentlige til last, som de var i 1995." Og det er uheldigt. Første indtryk: at KL bruger ordet hellig og uheldig og er kede af, at det danskerne ikke svarer som i 1995.

Hvordan kan danskere i øvrigt ligge det offentlige til last ( artiklen bruge ligge og lægge forkert; lægge til last betyder noget helt andet), hvis det offentlige sparer så meget, at der ikke er arbejdspladser tilbage. Det offentlige er vel bl.a. KL, og de vil sikkert bruge frivillige til at passe så meget som muligt i stedet for at hjælpe danskere til at klare sig selv.

Dernæst skriver KL: idag "er kun 27 procent lige så standhaftige i forhold til at klare sig uden offentlig hjælp." Læg mærke til ordet " standhaftig". Siden H.C.Andersen har alle jo respekt for den standhaftige.

Længere nede i artiklen kan man se en kommentar fra KL mellem nogle citater:" færre danskere sætter en stor ære i at kunne klare sig selv uden offentlig hjælp." Det er en overfortolkning, som basker. Bare fordi nogle danskere i 1995 siger, at de hellere vil klare sig selv, betyder det ikke, at de så en stor ære i det.

For det første er KL overhellige og uheldige, når de skriver:" Her har vi stillet et repræsentativt udsnit af danskerne to spørgsmål, som er fuldstændig identiske med spørgsmål, som Socialforskningsinstituttet stillede danskerne i 1995."

Det kunne jo overvejes om situationen i 1995 var meget anderledes end nu, og at svaret på identiske spørgsmål derfor bliver forskelligt.

KL bringer dog et citat fra en, som forsvarer danskerne, ganske vist lidt spagfærdigt:" De føler måske, at de har mistet noget, og så er det helt legitimt at ville have det tilbageværende. Samtidig er der givetvis færre i dag end i 1995 – hvor vi eksempelvis stadig reelt havde ni års dagpenge – der synes, at nogle går og hygger sig i stedet for at tage sig sammen og tage et arbejde."

Mon han egentlig siger, at i 1995 havde danskerne lettere ved at klare sig selv, og at meget ikke var taget fra dem og givet til de rige.

Måske skulle man i stedet for ordene " så er det helt legitimt" bruge regeringens formulering " så er det nødvendigt" at danskerne siger fra, fordi nu er målet nået.

Formanden for Foreningen af Socialchefer i Danmark siger:" det er noget, vi er nødt til at gøre noget ved, hvis velfærdssystemet skal overleve". Forsvareren, som KL har kontaktet siger desværre det samme:" Men det er klart, at hvis udviklingen fortsætter, så bliver det problematisk at opretholde den danske velfærdsmodel." Det er de sidste ord i artiklen og skal vel få os til at glemme, hvad forsvareren ellers siger.

Mon i øvrigt formanden for Foreningen af Socialchefer er mere kommunal end social.

Politiken, som har et socialt engagement i modsætning til formanden for Foreningen af Socialchefer, slutter næsten med følgende:"

Positive tal I Dansk Socialrådgiverforening genkender formand Majbrit Berlau udviklingen, men modsat Ole Pass mener hun, at den er positiv.

' Det her er meget positive tal. De viser, at danskerne har tillid til, at de kan søge hjælp, hvis de har problemer" ' siger hun.

Hun er træt af at høre politikerne anklage borgere for at være krævende.

'Jeg kan slet ikke se, hvordan man kan kalde borgerne krævende, når det fremgår af loven, hvad de har ret til. Det kan jeg ikke få ind i mit hoved. Det er politikerne, der har ansvaret. Mener de, at det offentlige tilbyder for stor hjælp, må de lave loven om', siger Majbrit Berlau."

Politiken slutter deres artikel med SF ministerens mening, men den er hurtig glemt. Mens det modige udsagn fra Majbrit Berlau står tilbage.

Eftersmagen udgør en undren over KL. De taler stolt om et repræsentativ udsnit, men hvem repræsenterer de egentlig. Det er vel danskernes penge de lever på. Hvad giver KL ret til at tale om ære, når de selv er så uærlige.
se alle indlæg
cookies