Kategori: politisk alvor
Manglende jordforbindelse hos 170 danske virksomhedsledere.
WEF har udgivet en rapport om 148 landes konkurrenceevne
05-09-2013
I går konstaterede en varmetekniker, at min fjernvarmemåler i 4 år har vist forkerte resultater, fordi måleren har haft en løs forbindelse. En ledning hang løst og har ikke målt udgangstemperaturen på det varme vand. I stedet har den målt temperaturen i det kolde kælderrum, hvor den er placeret.

I går læste jeg om WEF's rapport om 148 lande. Jeg konstaterede, at måleresultaterne fra WEF har en løs forbindelse til virkeligheden. Der er ingen jordforbindelse i målingerne, når f.eks. Sverige og Danmark sammenlignes.

Først virker det underligt, at Danmark skulle være 2 pladser under Sverige med hensyn til kvaliteten af vejene. Mon antallet af grusveje i Sverige ikke er talt med. I øvrig ligger Kroatien lige foran os. Da jeg kørte i Kroatien for nogle år siden, var vejene elendige i sammenligning med Danmark.

Det kan også undre med hensyn til korruption, at der i ét skema angående Danmark står værdien 0.0 ud for dette punkt, men i næste skema står, at vi er på en 15. plads i bestikkelse (Irregular payments and bribes), mens Sverige er på en 10. plads. Foran os ligger bl.a. Irland, Qatar, United Arab Emirates. Tallene stammer fra en meningsmåling. Ud fra mine erfaringer og mine fordomme tror jeg ikke altfor meget på, hvad irere og emirater siger om hvor rene de er. Det gælder endnu mindre for qatarer, som jeg ikke kender det mindste til.

Angående tillid til politikere ligger vi på en 16. plads, mens Sverige er på 6. plads. Det er igen ud fra meningsmålingen, hvor spørgsmålet er stillet:"Hvordan bedømmer du den etiske standard hos politikerne i dit land?" (In your country, how would you rate the ethical standards of politicians?). Efter min bedømmelse mener de fleste danskere, at den etiske standard hos vores politikere er fejlfri. Vi ønsker vel bare, at den intellektuelle og visionære standard var lige så høj. Og det skulle vel bringe Danmark nær første pladsen, at vores befolkning er kritisk og selvtænkende.

WEF har også stillet spørgsmålet:" Hvordan er kvaliteten af underskolen i dit land." (In your country, how would you assess the quality of primary schools). Vi må konkludere, at de ca. 170 danske virksomhedsledere, som har svaret, ikke kender til vores skolesystem. De har givet os en plads som nr. 42, mens svenske ledere har givet Sverige en 24. plads.

Måske har de danske ledere taget efter PISA undersøgelsen, som statisk er helt uden jordforbindelse og intet viser om, hvad der sker i de danske skolelokaler, men ved en fejl i stedet har målt temperaturen i kolde, danske kælderrum.

Helt ud i skoven på en smal grusvej er WEF's tal for, hvor mange børn, der kommer i skole i Danmark. (Primary education enrollment rate). Vi er nr. 60, mens Sverige er nr. 13. Her må foreligge en regulær fejl.

Der er mange tal fra WEF, som giver os urealistisk lave placeringer, som samlet set giver os 15. pladsen.

På spørgsmålet i min oversættelse:" Hvor god er din regering med hensyn til forbruget af offentlige midler?" (In your country, how efficiently does the government spend public revenue?) - her har de danske ledere givet os en 44. plads. Skam jer.

Angående regulativer og love, som virksomheder skal holde, har de danske ledere givet os en 101. plads. Det står helt for deres egen regning. Som borger i Danmark mener jeg, at private virksomheder skal holdes i meget stramme tøjler, så de ikke snyder med varernes kvalitet og pris eller med andre ting, lige så meget som de snyder i skat eller lige så meget som de snyder i meningsmålinger.

Langt ude er de 170 ledere når de svarer på, hvor store virksomhedernes omkostninger er på grund af vold og forbrydelse. (In your country, to what extent does the incidence of crime and violence impose costs on businesses?) Her har de givet en plads som nr. 77 ud af 148 til vores fredelige, lille land. Jeg tør slet ikke fortælle, hvilke lande, som ligger foran os, da det giver mig kvalme.

Det er morsomt, at USA er nr. 1 angående antal flysæder (Available airline seat km/week, millions). USA har sikkert rigtig mange flyafgange, fordi deres afstande er meget store og deres jernbaner er meget dårlige. Og det ville være helt malplaceret i vores lille land at have flere flyafgange. Vi må være stolte og tilfredse med en plads som nr. 43. Det er lige, hvad vi har brug for og mærkeligt, at det kan trække os ned.

De 170 ledere har ikke stor tiltro til det danske banksystem (In your country, how would you assess the soundness of banks?). De har givet os en plads som nr. 95, mens Sverige er nr. 19. Det kan ikke være rigtigt og må være udtryk for noget andet, f.eks. at disse ledere er sure over, at de ikke kan låne mange penge på deres glatte ansigt.

Der tegner sig et billede af en samling sure, gamle ledere, som sætter Danmark i et dårligt lys, fordi de ikke får alt akkurat ligesom de selv gerne ville have det. De ødelægger den danske konkurrenceevne med deres negative syn på det danske samfund. De danske ledere klare sig meget dårligt i konkurrencen med andre landes ledere.

I øvrigt bragte Information en artikel den 14. marts i år med overskriften:" Dommen over dansk konkurrenceevne fældes af erhvervslivet selv." Her udtaler Torben M. Andersen, tidligere overvismand og professor i økonomi på Aarhus Universitet, om WEF's rapporter:" Ingen seriøse økonomer tillægger dem nogen faglig vægt." Og ministerier og Det Økonomiske Råd tillægger heller ikke undersøgelserne stor betydning.

Hanne Shapiro, som er centerchef på Teknologisk Institut, World Economic Forums danske samarbejdspartner, udtaler endda:" Det er virksomhedsledernes talerør, og det er derfor deres synspunkter, der kommer til udtryk. Men nogle gange bliver analyser læst, som Fanden læser Biblen og brugt til politisk kommunikation."

Læs også om overførselsindkomster og konkurrence.

se alle indlæg
cookies