Kategori: politisk satire
Myndighedernes skjulte agenda.
Hvilke hensigter har myndighederne
06-02-2014
Jeg vil nødig tænke dårligt om andre og slet ikke om myndigheder. De må frem for andre have gode hensigter og særlig med de ordninger, som de har haft travlt med at oprette de sidste år. Men det kunne give anledning til dårlige tanker, at det er svært at få øje på de gode hensigter.

Jobordningen blev kaldt akut, og det betyder her og nu. Den blev kaldt en ordning, fordi den skulle bringe orden i tingene. Den blev også kaldt en løsning, som var hel og dækkende. Den gode hensigt måtte være at hjælpe de langtidsledige, som stod til at miste alt, og det skulle løses her og nu og helt og dækkende. Men myndighederne må have haft en anden hensigt, for deres ordning virkede modsat. Kun 331 personer ud af 12. 500 blev hjulpet. Myndighederne kan ikke have regnet så forkert. Så dårligt må man ikke tænke om dem. De må have haft en anden hensigt med deres ordning.

Pengene til ordningen gik ikke til de ledige, men til jobcentrene og virksomhederne.

Jobcentrene kunne ansætte flere, men det ikke var fra gruppen af langtidsledige. Pengene blev brugt til administration og kontrol og møder. Virksomhederne fik tilskud til at ansætte flere, og det gjorde de. Både Dansk Industri (DI) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) sagde og fastholdt, at arbejdsgiverne lagde mange kræfter i at få en masse job slået op som akutjob. Mange af jobbene blev sikkert besat, men ikke af langtidsledige, da DI og DA ikke havde til hensigt at ansætte den slags mennesker. Myndighederne kunne ikke være uvidende om det.

Regionerne gjorde også alt for, at ingen langtidsledig fik et af de job, som regioner opslog. Det stod klart for enhver, også for myndighederne. Regionerne opslog mange job, som ingen af de langtidsledige havde forudsætninger for at få, feks overlægestillinger. Og regionerne blev sure, da de blev kritiseret for det. De var loyale og handlede kun efter myndighedernes skjulte hensigter, som var, at udbuddet af ledige arbejdsparate skulle være så stort som muligt, og at de ledige skulle være så parate, at de ville tage det første og bedste job, som måske ville dukke op på et tidspunkt.

Antallet af ledige, som blev hjulpet, kom op på eller kom ned på 331. En af myndighedernes ordførere udtrykte glæde over tallet 331. Det må skyldes, at myndighedernes skjulte agenda var at hjælpe så få som muligt. Det var fra begyndelsen myndighedernes hensigt med forringelsen af dagpengeordningen, at så få som muligt fik hjælp, og at de mange blev tvunget til at finde et arbejde eller til at stå ledige uden hjælp og være i udbud, dvs være parat til at tage et hvilket som helst job, som virksomhederne kunne finde at udbyde. Virksomhederne vil gerne være i den situation, at de kan vælge og vrage mellem et stort antal ledige, som er arbejdsparate. Myndighederne mener, at de ledige bliver mest arbejdsdesparate, hvis alt tages fra dem.

Den skjulte plan fremgår også af myndighedernes holdning til robotter og frivillige. Myndighederne tilskynder til, at der bruges flere frivillige, dvs. ulønnede. Derfor satser myndighederne meget på digital forvaltning og på indførelse af robotter. Det vil fritage (læs: fratage) mange danskere deres job, så de kan bliver frivillige.

Det er et fint kunstgreb, som kan få mange point både med hensyn til stil og udførelse. Jeg hørte en radioudsendelse om en offentlig institution, som skulle hjælpe og rådgive de ledige. Der var ansat mange fagfolk, som havde forstand både på ene og det andet, men flere af dem blev fyret, og der blev i stedet ansat frivillige. Mon nogle af dem var fra gruppen af langtidsledige, som for at gøre noget havde meldt sig frivilligt på det center, som egentlig skulle hjælpe dem selv. De havde ikke så meget forstand på området, men kunne måske hjælpe med en vigtig oplysning til de andre, som stod i deres egen situation, nemlig at det hele er håbløst, og at den eneste udvej er at blive frivillig.

Den skjulte plan ved forringelsen af dagpengeordningen og ved den ringe akutordning var at skabe et stort antal frivillige her og nu. Samtidig vidste myndighederne, at udviklingen af sig selv og uden nogen ordninger ville bidrage til det samme. Det har de holdt hemmeligt. Til gengæld offentliggjorde myndighederne mange optimistiske prognoser om ti og tyve og tredve år frem i tiden. Men de skjulte, at robotter lidt efter lidt vil overtage mange jobs. Også her brugte myndighederne et kunstgreb, som giver mange point. Der blev satset meget på en akut omskoling af ledige, men det var til jobs, som inden for en kort årrække bliver overtaget af robotter. Det var for at antallet af frivillige ikke skulle forringes, men med tiden støt og roligt forøges.

Myndighedernes skjulte agenda er at omdanne vores velfærdssamfund til et frivillighedssamfund, hvor så mange som muligt arbejder gratis.
se alle indlæg
cookies