Kategori: politisk satire
Ret og pligt.
Politisk uredelighed
17-02-2014
Kommunerne går simpelthen grundigere til værks. Det udtalte formanden for KL's arbejdsmarkedsudvalg med hensyn til de mange tusinde, som egentlig skulle have førtidspension efter den tidligere lov, men nu lever på kontanthjælp.

Vejle kommune er endnu grundigere. Her vurderes syv ud af 10 kontanthjælpsmodtagere i stand til at tage en uddannelse, mens det i andre danske kommuner kun er knap det halve - nemlig fire ud af 10. Dermed placerer Vejle sig i front på landsplan, og de unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år i Vejle Kommune kan gå glip af mange penge, idet kommunen slipper med at betale uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Det er heldigt, at der ikke er noget under uddannelseshjælp, for så ville kommunerne sikkert grundigt få så mange som muligt derned. Formanden for KL's arbejdsmarkedsudvalg, som grundigt udtalte sig, begrundede det med ordene:" Har man arbejdsevne, har man også ret og pligt til at bruge den. "

Nu er udtrykket 'ret og pligt' kommet så langt ud, at det ikke kan bunde længere, eller snarere nu er bundet nået.

Alle andre end udvalgsformanden kan høre, hvor falske hans ord er. Der er et statslige udvalg for videnskabelig uredelighed, som kan dømme videnskabsfolk, hvis de er falske. Hvis der var sådan et udvalg for politisk uredelighed, var udvalgsformand blevet dømt, og han ville have fået en begmand og blive erklæret for arbejds-u-duelig og kun fået ret til kontanthjælp og pligt til kun at leve af den. Begrundelsen kunne være, at han som udvalgsformand havde ret og pligt til at bruge sin fornuft, hvis han har en sådan.

Først taler han om at gå grundigere til værks, og alle ved, at han mener, at kommunerne har vurderet grundigt flere folk, som ikke kan arbejde, til at være arbejdsduelige. Ligesom Vejle kommune har vurderet unge, som ikke egner sig til uddannelse, til at være uddannnelsesparate. Dernæst siger han:" Har man arbejdsevne, har man også ret og pligt til at bruge den."

Det er topmålet af falskhed. Mener han virkelig, at den, som kan arbejde, har ret til et arbejde. Det skulle han hænges op på. Det må betyde, at kommunerne har pligt til at skaffe et arbejde til dem, som kan arbejde, og det skal selvfølgelig være et ordentligt arbejde og ikke et unyttigt nyttejob. Og hvis den, som har arbejdsevne, har pligt til at bruge den, så er der mange, som må dømmes for pligtforsømmelse, nemlig alle dem, som der ingen jobs er til.
se alle indlæg
cookies