Kategori: politisk alvor
Styrelser kan ikke styre sig.
Der er altfor mange fejl hos altfor mange styrelser.
03-07-2014
Det står skidt til med Arbejdsskadestyrelsen. Der har været fejl i altfor mange afgørelser. Man kan overveje flere årsager til fejlene.

Det kan ikke skyldes, at de ansatte i Arbejdsskadestyrelsen er inkompetente og så hurtigt som muligt skal stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet, for de ansatte er tværtimod højt kvalificerede og højt intelligente og højt lønnede og totalt engagerede.

Arbejdsskadestyrelsen er skadet.

Det kan være, at de ikke har tilstrækkelig tid til ordentlig sagsbehandling på grund af de mange besparelser, som er overgået styrelsen. Det er veldokumenteret, at de ansatte ved Arbejdsskadestyrelsen har et elendigt arbejdsklima. De har stress, overarbejde og en dyb mistillid til ledelsen. Det kan også være, at den uhyggelige stemning med besparelser har præget deres indstilling til borgerne. Der skal spares, hvor spares kan. Man må ikke tænke den tanke, at regeringen i et hemmeligt direktiv har påbudt styrelsen, at udgifterne til arbejdsskader skal skæres ned til et minimum, og det kan ske ved hjælp af fejl i sagsbehandlingen. Men et eller andet råddent er der, for fejlene ser ikke helt tilfældige ud, da de altid resulterer i*, at borgeren får mindre i erstatning end han er berettiget til. Måske er det slet ikke fejl. Det er en bevidst strategi. Mon de ansattes dybe mistillid til ledelsen i Arbejdsskadestyrelsen skyldes, at de får pålagt, hvilke afgørelser de skal komme til, og det kan kun nås med fejl. I gamle dage ville man sige, at de ansatte lider af dårlig samvittighed.

Sundhedsstyrelsen er usund.

I Sundhedsstyrelsen, som ellers skulle have forstand på sundhed, går det også sygt til. I 2009 blev Sundhedsstyrelsen advaret om brugen af Misoprostol ved fødsler. Først to et halvt år senere – efter at være rykket for et svar – svarede Sundhedsstyrelsen. Og afviste bekymringen. I 2012 måtte Sundhedsstyrelsen dog konstatere, at præparatet blev brugt forkert i flere tilfælde. Først i januar 2013 – ni måneder efter at Sundhedsstyrelsen havde konstateret, at præparatet blev brugt forkert – skrev styrelsen til landets fødeafdelinger og indskærpede, at Misoprostol skulle bruges korrekt. Det må indskærpes, at det ikke er korrekt, at sovemedicin bruges i arbejdstiden, heller ikke i Sundhedsstyrelsen.

Også her kan forklaringen være store besparelser. Politikerne har været med til at kaste Sundhedsstyrelsen ud i voldsomme sparerunder i de senere år, hvor der er skåret mere end 100 mio. kroner af budgetterne. Den 14. juni 2014 konkluderer en international ekspertgruppe, at der på mere end 50 punkter er behov for at forbedre det tilsyn, som Sundhedsstyrelsen foretager. Rapporten påpeger også, at der er behov for "betydelige forbedringer" i samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsens hovedkontor i København og de embedslæger rundt omkring i landet, som håndhæver og konkret udfører dele af styrelsens tilsyn. Sundhedsministeren:" Der har været nogle sager, som mildest talt har gjort folk usikre på, om Sundhedsstyrelsens tilsyn fungerer ordentligt." Vicedirektør på Hvidovre Hospital Torben Mogensen:" Der skal en kæmpe kulturel ændring til i den måde, man arbejder på. Bedre samarbejde, mere åbenhed og transparens og langt bedre kommunikation er en stor opgave."

Konkurrencestyrelsen får førstepræmie i snyd.

En nyhed om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen peger også på den generelle tendens i styrelserne, at der fuskes med sandheden. Det er ikke altid råddent, men dog muggent. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fik den opgave at undersøge om privatiseringer forbedrer den offentlige service. Men de skjulte de undersøgelser, som gav et forkert resultat, dvs. modsagde politikernes mening. Direktøren fortalte:" Så har vi også fået lavet en anden undersøgelse. Det er AKF, der har undersøgt de svenske erfaringer med udbud af børnehaver og hjemmehjælp. Men den har vi nu ikke talt så højt om." Hun slog gymnasiepige-agtigt med håret, inden hun fortsatte, "for den gav jo det forkerte resultat."

Fødevarestyrelsen får andenpræmie.

Fødevarestyrelsen kan finde på at overdrive. Der kom en advarsel fra Fødevarestyrelsen, som i en pressemeddelelse direkte skrev: "Giv ikke børn riskiks". En sådan meddelse skulle vel vise, at styrelsen har styr på både stort og småt. Men DR's Detektor har set nærmere på Fødevarestyrelsens undersøgelse, og det viser sig, at en halv liter almindeligt drikkevand kan øge kræftrisikoen lige så meget som én riskiks. Myndighederne tillader altså, at der er ligeså meget uorganisk arsen i en halv liter vand som i en af de riskiks, der nu advares mod.

Told og Skat får ingen præmie.

Told og Skat har også været udsat for store besparelser, og det har medført store fejl i skatteansættelsen af borgerne. Mon ikke fejlene for det meste har resulteret i, at den almindelige borger betalte mere i skat end han egentlig skulle. Mens fejlene for den rige borger har betydet, at han betalte mindre, sådan som regeringen gerne vil have det.

Udlændingestyrelsen kan ikke lide udlændinge.

Et sidste eksempel. Udlændingestyrelsen har haft forskellige navne. Når styrelsen begik fejl, som var bestilt af regeringen, blev navnet ændret. Først hed det 'Direktoratet for Udlændinge, Fremmedpolitiet', men efter en række uheldige sager ændrede daværende integrationsminister Rikke Hvilshøj navnet til Udlændingeservice i 2007. Det fik onde tunger til at hævde, at navnet på styrelsen var fejlagtigt og manipulerende, da styrelsen langtfra havde til hensigt at servicere udlændinge, men tværtimod holde udlændingene ude af landet. Det må politikerne have erkendt, for styrelsen fik i 2012 navnet Udlændingestyrelsen og fortsætter ufortrødent med at begå reele fejl, som er godbidder for medierne.

Samfundsafvikling er igang.

Mette Frederiksen siger, at vores samfundsudvikling er et resultat af de valg, vi træffer. Politikerne har valgt at gå besparelsens vej ikke kun over for borgerne, men også over for de myndigheder, som skulle beskytte borgerne, så disse myndigheder begår besparende fejl, der rammer borgerne. Politikerne har valgt at vores samfundsudvikling skal være en samfundsafvikling.
se alle indlæg
cookies