Kategori: politisk alvor
Danmark er omdannet til en arbejdslejr.
Flere spredte eksempler på, at socialdemokraternes menneskesyn er umenneskeligt.
11-12-2014
Helle Thorning udtaler:" Som socialdemokrater er det noget af det, som vi er allermest optaget af: At alle skal med. At flere skal med i arbejdsfællesskabet."

Helle Thorning taler om arbejdsfællesskabet.

Hun røber dermed sit menneskesyn. Hun siger, at alle ikke er med. De skal med. Men det er forkert. I vores danske velfærdssamfund, som hun er ved at ødelægge, er alle med, også de syge og gamle og arbejdsløse. Det er forudsætningen for vores syn på vores samfund.

Og hun taler om arbejdsfællesskabet. Det ord er meningsløst i den sammenhæng. Der er arbejdsfællesskaber, hvor folk arbejder sammen og føler sig i et fælleskab. Hvis man tager alle, som er i arbejde i vores land, er de ikke i et fælleskab. Derimod antyder hun med sin udtalelse, at de ledige ikke er med i et vigtigt fælleskab. De er udenfor.

Det er endnu mere hyklerisk, når man husker på, at socialdemokraternes politik netop har haft det mål at forøge arbejdsudbuddet, dvs. at så mange som mulig står arbejdsparate og til rådighed, fordi det gavner landets økonomi.

At skulle stå til rådighed er et umenneskeligt og uanstændigt krav.

Mette Frederiksen er også gennemsyret af et umenneskeligt menneskesyn. Hun har tit talt om ret og pligt, men mener egentlig pligt og pligt. Hendes krav er, at de ledige skal stå til rådighed.

Det mener den nuværende arbejdsminister også:" Vi skal ikke i bare ét sekund være blødsødne over for de personer, der ikke kan finde ud af at stå til rådighed for arbejdsmarkedet." Han er så forblændet, at han mener det er blødsødent at behandle andre menneskeværdigt og med respekt.

De må ikke være helt klare i hovedet. Det er et væmmeligt udtryk:" Stå til rådighed." Kan de slet ikke mærke, at det kan man ikke byde en anden person, at han skal stå til rådighed. Det indebærer, at han skal sige ja og adlyde ordre, som om han var en soldat.

At stå til rådighed betyder total underkastelse.

Det er sikkert i strid med menneskerettighederne. I hvert fald er det ikke en måde at behandle mennesker på. Det, at de ledige kommer i arbejde, kan ikke sættes over deres menneskeværd.

Vi vil gerne have, at folk arbejder.

I en årsberetning fra Kirkens Korshær bliver politikernes menneskesyn afsløret:" Der bliver taget beslutninger, som gør flere fattige, og gør det sværere at være menneske i Danmark. Bag mange politiske beslutninger ligger et menneskesyn, som vurderer et menneske som økonomisk investering." Og der protesteres mod dette menneskesyn:" Derfor protesterer vi imod det økonomisk baserede menneskesyn og kalder det uanstændigt at betragte mennesker på den måde." Og det afsløres, at politikerne slet ikke forstår de svage i vores land:" Regeringens reaktion på den stigende fattigdom er lakonisk: 'Vi vil gerne have, at folk arbejder'. Men der er ikke arbejde til alle med den bagage, de nu engang har."

Den største trussel er økonomismen, som vurderer alt i penge.

Tim Knudsen skriver i en kronik i Information, at politikernes menneskesyn kan kaldes økonomisme:" Den største trussel mod den vestlige verdens demokratier er ikke højreradikalisme, terrorister eller islam. Truslen kommer indefra. Det er økonomismen, som vurderer alt i penge. I det sociale system bliver individet og familielivet, kollegial solidaritet og lokale fællesskaber underlagt konkurrencestaten for i en totalmobilisering at opnå økonomisk vækst."

Overalt i samfundet erstattes tillid af overvågning.

I en kronik i Politiken har to filosoffer givet en skarp analyse af det økonomiske menneskesyn. Der er så mange rigtige iagttagelser, at det er svært at plukke nogle citater ud, men ser her: politikere og embedsmænd forsøger " at detailstyre befolkningens adfærd med økonomiske incitamenter." Der er kontrolforanstaltninger på alt, hvad borgerne foretager sig. "Overalt i samfundet erstattes tillid af overvågning." "Ligesom kommunisterne i sin tid fremstillede samfundets handlinger som ’nødvendige’ foranstaltninger, fremstiller også nyliberalister de politiske tiltag som uomgængelige nødvendigheder dikteret af ubrydelige økonomiske love. Det er ’den nødvendige politik’. Det er på tide, at vi begynder at diskutere, hvilket menneskebillede vi ønsker vores samfund skal indrettes efter."

Kristian Weise siger:" Den ene fare er, at man lader finansministeriets regnedrenge prioriterer frem for nogle bredere problemstillinger. Den anden fare er, at man opdrager både befolkningen og ikke mindst nye generationer af politikere til at se alting gennem en økonomisk prisme. Det er i mine øjne farligt, fordi det betyder, at man glemmer, hvad livet egentlig handler om, og hvad samfundet skal understøtte, nemlig folks livsmuligheder og tryghed."

Regeringen har valgt skræmmevejen.

I samme indlæg siger Bent Greve:" Problemet er, at regeringen har valgt skræmmevejen. Man tror, at man kan skræmme folk med lavere ydelser, men det er i virkeligheden med til at gøre folk mindre tilfredse, at man truer dem med lavere ydelser. Ikke nok med at de mister deres job og identitet, men de mister også den økonomiske tillid, som de har haft, og som er med til at sikre en høj tilfredshed og social tillid." Bent Greve fremfører, at det er helt undervurderet, hvad høj tilfredshed og social sammenhængskraft i et samfund betyder for arbejdslyst, fleksibilitet og produktivitet på arbejdsmarkedet.
Høj tilfredshed og social sammenhængskraft er undervurderet.se alle indlæg
cookies