Kategori: menneskesyn
Analyse af et livssyn.
Livssynet er snævert, hvis det kun bygger på viden og kontrol og vores egen gøren.
11-08-2015
I de sidste dage har jeg både i avisen og i fjernsynet hørt om en videnskabsjournalist, som har været gennem en svær tid, fordi hun mistede sin mand.

Ting sker uden grund.

Det har rokket ved hendes menneskesyn, som byggede på viden og kontrol. Hun mener nu, at alt ikke går som vi har planlagt, men at tilfældet pludselig kan ændre vores liv og vise at vi ikke er herre over alting. Hun mener, at vi skal slippe kontrollen og anerkende, at der er ting i livet, vi ikke selv er herre over. Ting sker uden grund. Hun pointerer, at hun ikke er religiøs, men hun nævner Gud, og hun bruger den vending fra gamle dage, hvor man sagde, at man lagde sit liv i Guds hænder. Det er en god og nødvendig øvelse. Hun tror også, at voldsomme hændelser åbner vores øjne for et større landskab.

På Jesu tid var der en religiøs retning, som mente, at livet afhang af menneskenes handlinger. Gør du det rigtige, får du et godt liv. Det var Jesus uenig i. På reformationens tid påpegede Luther også, at det ikke er vores gerninger, som er grundlaget for vores liv.

Det vigtige er ikke vores gerninger.

Både for Jesus og Luther drejede diskussionen sig om forholdet til Gud, men samtidig mente de, at et menneskes liv ikke bliver lykkeligt på grund af det, som mennesket gør.

Det betyder ikke, at et menneske skal holde op med at gøre det rigtige eller glemme at tænke over sin livsførelse, men der skal ikke være en højere hensigt med handlingerne. Det vil både korrumpere dem og personen. Det vigtige er at handlingerne ikke har falske formål. Handlinger mod andre skal alene have fokus på det som medmennesket har brug for. Andre handlinger som det at arbejde skal heller ikke begrundes i noget højere. Luther taler om, at alle job er lige meget værd.

Handlinger skal ikke begrundes i et højere formål.

Man skal ikke afholde sig fra at gøre noget til gavn for sig selv. Jesus var gerne med til fester og kunne lide mad og drikke. Han var ikke asket. Han mente vel, at det er dejligt og vigtigt for mennesker at være sammen. Hvis han havde trang til stilhed, gjorde han, hvad han havde brug for og gik op i bjergene alene, og mon han ikke nød naturen dér.

Et andet forhold, som er vigtigt for Jesus og f. eks. Luther, er at de vurderer det, som sker med os, som godt eller ondt. Når solen skinner i vores liv er det godt og en gave til os, og hvis vi bliver syge er det ondt.

Der er noget skævt i det livssyn, som er areligiøst og kun kalder det, som ødelægger vores liv, for tilfældigheder, men slet ikke ser, at der sker endnu flere gode tilfældigheder, som bryder ind i vores cirklen om os selv og beriger os med noget vi ikke har planlagt.

Det, som sker spontant, gør vores liv farverigt.

Der er noget skævt i et livssyn, som ikke rummer eller værdsætter det spontane. Det drejer sig både om, når vi overrumpler os selv ved pludselig at gøre noget uden at have tænkt over det. Og endnu mere når andre overrumpler os. Det beriger os og bryder den snævre horisont, som vi normalt har og som ikke når langt uden om os selv.

Det er ikke kun de onde tilfældigheder, som kan medføre, at vi får det større landskab, som videnskabsjournalisten nævner. De får os til at indse, at der er meget vi ikke er herre over. Men det gælder endnu mere de gode tilfældigheder, at vi indser, at det ville være trist, hvis der kun skete det, som vi selv har planlagt og er herre over. Der er ikke langt til at indse, at det vigtigste i vores liv er det, som vi ikke kan takke os selv for.

Det gode og det onde.

Jesus og Luther talte ikke om tilfældigheder. Det gode, som sker uventet, kaldte de gaver fra Gud. Det onde, som pludselig kan ødelægge vores liv, vurderede de som endnu mere negativt end et tilfælde. De mente, at det onde er i os og omkring os, og at det kan bryde ud og at det ikke er neutralt som et tilfælde er, men at det er destruktivt. Jeg vil ikke her uddybe dette, da det ville kræve en længere udredning.

Det livssyn, som kun bygger på viden og kontrol, kan vel overleve i de perioder, hvor vores liv går godt. Men videnskabsjournalisten opdagede, at det livssyn smuldrer, når der sker os ondt.

Det snævre livssyn duer heller ikke i de perioder, hvor det går os godt.

Men hvad værre er, det livssyn er så fladt og snævert, at det også forringer glæden over livet, når livet går godt, fordi det livssyn ikke rummer alt det, som vi ikke kan takke os selv for.

Læs om det festlige menneskesynse alle indlæg
cookies