Kategori: politisk alvor
Et stort antal frivillige hjælper et stort antal flygtninge.
Hvorfor er vi ikke lige så dygtige til at få flygtningene til at blive i Danmark.
10-09-2015
De frivilliges hjælp sammenlignes med hjælpen til jøderne under anden verdenskrig. Dengang var Danmark besat af en fjendtlig magt. Det var grunden til at frivillige danskere måtte redde jøder til Sverige.

Når danskere nu om dage bryder loven og hjælper de fremmede frelst gennem Danmark og over til Sverige, er det som om disse danskere ser på Danmark som besat land og at vores regering er en fjendtlig besættelsesmagt, som skal modarbejdes.

Er vores regering som en fjendtlig besættelsesmagt.

Det kan virke menneskefjendsk, at politiet, da de fulgte regeringens love, standsede flygtningene og internerede dem på skoler, og forlangte, at de skulle lade sig registrere i vores land for at søge asyl her. Flygtningene har et stærkt ønske om at komme til Sverige, fordi de har familie og slægtninge dér. De er opsat på at komme til Sverige, som ikke har så strenge regler om familiesammenføring. De skal ikke vente et år for at være sammen med deres familie. Det kan virke menneskefjendsk, hvis de forhindres i at få deres ønske om at komme til Sverige opfyldt.

Det må politiet også tænke, når de i dag har givet frit lejde til de flygtninge, som gerne vil gennem Danmark, og politiet forhindrer ikke, at frivillige kommer til skolerne, hvor de internerede befinder sig, og at de frivillige i private biler kører flygtningene gennem vores land. Men viser det, at politiet også mener, at regeringen er som en fjendtlig besættelsesmagt, der ikke skal adlydes.

Mon den civile ulydighed, som både de frivillige og politiet udøver, måske dybest set er udtryk for, at de mener, at flygtningene er bedre hjulpet i Sverige.

Desværre er indsatsen, hvor heroisk den end ser ud, i virkeligheden en hjælp til den menneskefjendske, danske regering, som ikke ønsker at flygtningenene bliver hos os. Selvfølgelig bliver vi nødt til nu at hjælpe flygtningenene ud fra deres ønske, men vigtigere var det at ændre politikernes indstilling til at hjælpe mennesker i nød.

Hvor er opfindsomheden og handlekraften til at hjælpe flygtningene til at blive i vores land, så vi kan give dem et godt liv.

Det er sølle, at vi kan udvise stor opfindsomhed og handlekraft, når det gælder om, at hjælpe flygtningene gennem og ud af vores land. Vi skulle udvise samme energi med hensyn til tage os af flygtninge hos os.

Mange af flygtningene som nu kommer til vores land, siger, at de har familie og venner i Sverige. Det kan være, at de taler sandt. Det kan også være, at de ved, at de skal give en god begrundelse for deres rejsemål. Det nytter ikke, at de siger, at de ikke kan lide Danmark.

Men hvis de fleste taler sandt, kan man undre sig over, hvordan det er kommet dertil, at deres familie og venner befinder sig i Sverige og ikke i Danmark. Mon de dengang de flygtede, i det skjulte rejste gennem vores land, fordi de hellere ville til Sverige. Måske har politikerne vendt det blinde øje til, fordi de af alt magt vil holde flygtninge ude af vores land. Det bruger de deres opfindsomhed og handlekraft til, senest med en annonce i arabiske aviser.

Halvdelen af danskerne vil gerne modtage flere flygtninge

Politikernes holdning til flygtninge kan undre af to grunde. En undersøgelse viser i dag, at halvdelen af danskerne gerne vil modtage flere flygtninge. Og eksperter, som kender til flygtninge-kriser, siger, at antallet, som kommer til Europa, også når man ser på den aktuelle situation, er meget lille, og at vi sagtens er i stand til at hjælpe dem. Eksperter siger, at vi ikke kun skal tage os af flygtninge, men også med glæde skal tage imod emigranter. De har god uddannelse og vil være til stor gavn for vores land.

se alle indlæg
cookies