Kategori: politik kort
Rustne regnemaskiner eller menneskelig, sund fornuft.
Igen er der diskussion om finansministeriets regnemetoder.
24-08-2016
Den 19. august 2016 havde Dr2 Deadline en debat mellem en repræsentant for Alternativet og en for Arbejdernes Erhvervsråd. Jeg undrede mig over udtalelserne fra Lars Andersen fra AE (kort referat)*.

For få år siden var der kritik af Finansministeriets regnemaskine og regnemetoder. Corydon blev kritiseret for manglende åbenhed om ministeriets regnemaskine.

AE var med blandt kritikerne, hvilket Lars Andersen også nævner*.

Har forholdene omkring regnemaskinen ændret sig siden? Eller har AE andre grunde til pludselig at rose ADAM, finansministeriets regnemodel og regneregler?

Lars Andersen mener, at man på bagsiden af en konvolut kan regne ud, at 30-timers uge koster mange milliarder. Alternativet mener, at de positive effekter ved en 30-timers uge ikke bliver regnet med. Jeg kan ikke se, at det adskiller sig fra AE's kritik af, at offentlige udgifter til infrastruktur og uddannelse osv. ikke giver positive effekter i finansministeriets regnemetode, hvad enten man omtaler den som regnemodel eller regneregler.

Jesper Jespersen argumenterer overbevisende for at finansministeriet bruger neoliberale metoder. Det virker mere kompetent end Lars Andersens smarte ord om konvolutter.

Man behøver ikke engang en konvolut for at se de negative effekter af finansministeriets beregninger. De uhyggelige resultatet af finansministeriets regnemetoder tikker ind med jævne mellemrum, f. eks. at halvdelen af unge kvinder mellem 18-34 år har psykiske problemer. Her forudsættes at det er stramninger i uddannelsessystemet og stress på arbejdspladserne som har skadet de unge. Det behøver man vel ikke en konvolut for at indse.

I stedet for rustne regnemaskiner har vi brug for eksperimenter ude i virkeligheden. Det gør Finland og Holland.

Svend Brinkmann bruger hverken konvolutter eller regnemaskiner, men sit hoved, sine øjne og sin sunde fornuft og se, hvad han er kommet frem til, og hvor stor respons han får.

Ministeriet og politikerne bruger tal og ikke psykologi. Fornylig var der en nyhed fra Odense om et plejehjem, som gør meget for at have et godt psykisk arbejdsmiljø. Resultatet er, at de 80 ansatte i gennemsnit har mindre end én sygedag om året. Det skyldes bl. a. at medarbejderne har ekstra pauser. Op til en times mere pause om dagen end personalet har krav på, som tilbringes sammen med beboerne. Tænk hvor langt man kan komme med psykologi og venlighed.

Se mere om regnemaskinen:

Regeringens politik var unødvendig.

Forudsigelser

se alle indlæg
cookies