Kategori: politisk alvor
Sundhedsstyrelsens rapport "Sygdomsbyrden i Danmark"
Det er svært at forstå statistik.
13-09-2016
Rygning er sundhedsskadeligt. Det er der ingen tvivl om.

Men statistik er også farlig. Og sundhedsstyrelsens 400 sider lange rapport "Sygdomsbyrden i Danmark 2016" er statistik. Det må der ikke være tvivl om.

Det er derfor misvisende, når Politiken skriver:" Forskere fra Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet rapporten, der viser, at rygning hvert år slår 13.600 danskere ihjel, når andre risikofaktorer som kost, alkohol og inaktivitet er fraregnet. "

Jeg gentager, at rygning er årsag til sygdom. Men i rapporten tales om rygdom som risikofaktor.

Den sammenhæng, som rapporten viser der er mellem rygning og dødsfald, kunne måske formuleres sådan: der er statistisk sandsynlighed for, at 13.000 personer af dem, som dør årligt, er rygere.

Denne skelnen er svær, og jeg bruger den som sagt ikke for at benægte, at rygning er meget sundhedsskadeligt.

Hvorfor er denne skelnen meget vigtig?

Sandheden er ikke så enkel, at rygning dræber mange tusinde hvert år. Det er altfor let at skyde på rygerne og sige: "Hold op. Det er altfor dyrt for samfundet og dødsensfarligt for dig selv at ryge. " Rapporten gør meget ud at understrege, at den ikke taler om årsager. " Begrebet risikofaktor dækker en faktor eller et forhold, der øger risikoen for sygdom, funktionsnedsættelse eller død. (side 12)." Og den enkelte risikofaktor kan optræde sammen med mange andre risikofaktorer, så det er svært at afgøre, hvilken faktor er den vigtigste for, at en person får et dårligt helbred. (citat*) Der er en "risiko for, at de sammenhænge, der findes, ikke alene skyldes den risikofaktor, man undersøger, men derimod en kombination af flere risikofaktorer relateret til sundhedsadfærd. (side 52*)

Endnu vanskeligere bliver det af, at der kan være et omvendt forhold mellem en risikofaktor og en sygdom, så det er sygdommen som har medført, at risikofaktoren opstod. Inaktivitet kan f.eks. medføre en risiko for, at man får sygdomme. Men en sygdom kan også medføre, at en person ikke har lyst, energi eller mulighed for at bevæge sig og være aktiv. (citat*)

Endelig når kompleksiteten sit højdepunkt, når rapporten påpeger, at risikofaktorerne, rygning, overvægt, ensomhed osv, ikke kun fletter sig ind i hinanden. De er også påvirket af livsvilkårene. Og de er i høj grad bestemt af samfundet*.

Det er klart, når vi ser på grupperne i vores land, at der en gruppe som har de fleste risikofaktorer*.

Det er underklassen, som udgør 25% af den danske befolkning. DR viste det i udsendelserne " En syg forskel". Underklassen har i løbet af de sidste mange år fået så dårlige livsvilkår, at de ikke kun er i risiko for at blive syge og for at dø. De gør det rent faktisk.

Rapporten viser klart, at det ikke er rygerne, der skal skydes på. Det er politikerne. Det er så let at sige, at nogle skal holde op med ryge. Men virkeligheden er, at politikerne skal holde op med at være umenneskelige. Det vil ikke ændre det mindste, at nogle holder op med at ryge, hvis ikke samfundet ændrer de livsvilkår, som underklassen har.

se alle indlæg
cookies