Kategori: politik kort
Kontanthjælpsloftet.
Samme tal kan give vidt forskellig konklusion
27-01-2017
Berlinske skriver:" Rockwool Fonden: Enlige forsørgere kan leve rimeligt på kontanthjælp." Og seniorforsker Jens Bonke, der står bag rapporten siger:" Groft sagt kan man sige, at for enlige rammer kontanthjælpssatserne ret præcist, mens de for par med børn ligger omkring 20 procent under ." Han mener ikke det er så slemt.

I SOCIAL ÅRSRAPPORT 2016 fra Social Politisk Forening er der en artikel "HVAD KOSTER DET AT LEVE BESKEDENT?" Den er skrevet af Finn Kenneth Hansen, økonom og forskningsleder i CASA og en sciolog.

I artiklen står der at Rockwool Fondens rapport bygger på tal fra CASA:" Rapporten fremlægger budgetter for, hvad det koster at leve, som analysecentret CASA og Analyse & Tal har udarbejdet (Hansen m.fl. 2015, Hvad koster det at leve?). " Konklusionerne i Rockwool Fondens rapport og i artiklen fra Social Årsrapport skulle derfor helst være ens. ( Artiklen fra Social Årsrapport er måske mest troværdig, da forfatteren Finn Kenneth Hansen har været med til at samle de tal som Rockwool Fondens rapport bygger på )

Finn Kenneth Hansen når til denne konklusion i sin artikel:" Med den viden vi har om kontanthjælpsfamilier på kontanthjælpsloft, er det tydeligt, at det store flertal af børnefamilierne langt fra kan leve op til de minimumsbudgetter, som udtrykker en beskeden levevis. Som konsekvens heraf må børnefamilierne foretage prioriteringer, som giver yderligere afsavn i hverdagen. "

Mærkeligt at Berlinske og Rockwool Fonden kan komme til en helt anden og mere positiv konklusion om kontanthjælpsloftet.

Det er ikke mærkeligt, at den forhenværende minister Jørn Neergaard finder nogle helt andre tal, ligesom Trump der med et blindt øje ser ud over menneskemængden ved sin indsættelse. Jørn Neergaard har sagt:" Regeringen anerkender ikke, at indførelsen af kontanthjælpsloftet medvirker til at skabe fattigdom. En typisk enlig forsøger med tre børn vil med det nye kontanthjælpsloft modtage godt 281.000 kroner om året i offentlige ydelser før skat. Det svarer til, at der hver måned er ca. 12.800 kroner til rådighed, når skatten og huslejen er betalt. Når man har beløb i den størrelsesorden til rådighed, giver det ikke mening at tale om fattigdom."

Se også Ministeren med det blinde øje.

Selvfølgelig omtaler ministeren ikke, at udgiften til bolig kan variere meget, at udgift til medicin kan være stor og at mange kontanthjælpsmodtagere har gæld, som de skal betale af.

I øvrigt har Rockwool fonden i sin omtale om rapporten heller ikke medicin og gæld med.

se alle indlæg
cookies