Kategori: menneskesyn
Neoliberalismen har bedraget os.
Den ønsker at fratage os menneskelighed, værdighed og virkelighed.
22-08-2017
Jeg har undret mig over, at jeg stødte på stadig flere artikler fra magasiner og aviser på nettet, som stillede spørgmål ved menneskets selvbevidsthed. Jeg har tænkt, at det nok skyldes den overvældende interesse forskere har for hjernescanninger. Der er ingen grænser for, hvad de mener at kune finde forklaring på ved disse scanninger. Men bevidsthed og selvbevidsthed har de ikke kunne konstatere med deres målinger. De konkluderer derfor, at den ikke findes.

En artikel fra Quartz er ufrivillig morsom, når den argumenterer for, at blæksprutter har bevidsthed. Først konkluderer artiklen, at du ikke kan vide om der er nogen andre mennesker, som har bevidsthed. "It’s quite possible that you’re the only conscious being alive and everyone you know is merely displaying signs of consciousness rather than truly experiencing it." Det er som om journalisten har glemt, mens han er i fuld gang med at kommunikere med ord, at vi mennesker taler med hinanden og kan beskrive på udsøgt vis, hvad vi føler og tænker bl.a. om selvbevidsthed.

Men han kan bedre lide blæksprutter og skriver, at det er meget sandsynligt, at de har bevidsthed. "Octopuses display signs of curiosity, and Godfrey-Smith believes it’s extremely likely that they’re conscious beings." Efter min mening er det så en skam, at blæksprutterne ikke kan fortælle os om det. Hvorfor vil Quartz reducere det menneskelige og overdimensionere blæksprutters evner? Er det ren og skær underholdning? Hvorfor benægte det helt indlysende, at vi mennesker har bevidsthed?

Det har jeg undret mig meget over. Hvorfra kommer den overvældende interesse i at fratage os mennesker vores menneskelighed.

Lige så underlig er den opfattelse, at vi lever i en computer-simulation. Ingen ringere end Teslas stifter, Elon Musk, taler for denne teori. Han er helt klart en succesfuld forretningsmand, og så mener han sig også kaldet til at have meninger om alt andet. Han mener, at vores virkelighedsopfattelse er forkert. Ja, at der slet ikke er nogen virkelighed. Det hele er et computerspil.

Men så fandt jeg forklaringen på den verdensomspændende bevægelse, som er igang inden for videnskab, filosofi og journalistik. Grunden til den populære reduktion af vores menneskelighed og virkelighed er neoliberalismen. Det virker måske for letkøbt at give neoliberalismen skylden for alt, men hør her:

De neoliberales uvirkelighedsopfattelse beskrives rammende i en artikel 1/8 2017 i The New Inquiry.

Carmen Petaccio skriver, at den amerikanske liberale elite stiller spørgsmålstegn ved alt undtagen liberalismens egen utilstrækkelighed. Eliten taler om computer-virkelighed i stedet for om de virkelige problemer i den virkelige verden: indkomstudligning, rimelige huspriser og adgang til basale nødvendigheder som rent vand. De liberale har levet i en falsk virkelighed, hvor de mente at se fremskridt, lighed og fairness, og da det nu viser sig, at verden langt fra er sådan og tværtimod har bevæget sig væk fra disse idealer, så taler den liberale elite ikke om disse alvorlige problemer, men om et fantasifoster, at vores verden er en computer-simulation, skabt af væsener fra det ydre rum.

"Because liberals have been living in a false reality—the illusory America of progress, equality, civility, and fairness—and now that they have a chance to address the horrors that this delusion ignored—mass deportations, extrajudicial drone strikes, and corporate overreach—they’ve chosen instead a wilder fantasy. They’ve chosen, in other words, to blame the aliens."

Er det fordi de liberales liv allerede er virtuelt? De liberale eller de rige lever i gettoer, adskilt fra almindelige mennesker, og behøver ikke tænke på penge, for dem har de nok af.

"They occupy societal enclaves without material stakes, a pleasant fiction whose stability depends not on meaningful forms of artistic expression or civic engagement, but on the operational smoothness of award shows or the flakiness of croissants in the 16th arrondissement."

De velhavende, veluddannede og indflydelsesrige liberale taler om en altomfattende påvirkning fra væsener fra det ydre rum, men ikke om den ødelæggende påvirkning de selv har haft på almindelige menneskers liv.

"The wealthy, educated, and influential liberals who ponder omnipresent alien influence while dismissing their own."

Et sted i artiklen nævner Carmen Petaccio ordet neoliberalismen som de riges verdensanskuelse. Jeg mener, at det netop er neoliberalismen, som har lagt grunden til reduktionen af os som mennesker og vores liv her i den virkelige verden. Neoliberalismen beskriver mennesket som homo economicus, et egoistisk individ, som ikke tager hensyn til andre.

Se om de danske vismænds menneskesyn

Mon det også er grunden til, at Darwins utvivlsomt rigtige evolutionsteori breder sig ud over alle områder end det biologiske. Hans teori giver viden om arternes udvikling, men den skal ikke bruges på menneskeverdenen, det sociale og det psykologiske. Misbruget af teorien er nok sket, fordi Darwins tanker om kræfternes frie konkurrence passer fint til neoliberalismen.

Neoliberalismen og evolutionsteorien ligner også hinanden i uafvendeligheden og nødvendigheden. Evolutionen ved bedst, hvad der skal ske og kan ikke standses. Markedet styrer selv samfundet til bedste resultat for alle. Der er intet alternativ. Det er uomgængeligt.

Dér sker fejlen.

I menneskesamfundet har vi moral. Vi kan sige fra. Vi har værdier, som vi ikke giver afkald på og som vi vil kæmpe for. Hverken evolutionsteorien eller neoliberalismen kender til begrebet retfærdighed. Men hvis et forhold ikke er retfærdigt, så vil vi almindelige mennesker ikke finde os i det.

Jeg vil nævne en anden artikel som viser dette.

Peter Turchin skriver i Evonomics om moral og kapitalistisk økonomi. Han fik en mail fra en økonom, som plæderer for neoliberalismens fortræffelighed. En forretningsmand skal agerer frit uden menneskelige eller moralske hensyn, dog helst inden for de juridiske loves rammer. Den personlige moral findes kun uden for det økonomiske område.

"Even when I consciously do not play by the rules (as for example when I cheat and score a goal by hand), I do not have to feel bad about it. It is the job of the referee to catch me and punish me. In other words, there is no internal ethical mechanism to stop me from scoring a goal by any means I can find."

Et spørgmål, som også rejses senere i artiklen, kunne være, om et menneskes liv sådan kan deles op i arbejdsliv og fritidsliv. Hvis forretningsmanden næsten uden skrupler er en bedrager på sit arbejde, vil han så ikke også være det i sin fritid.

Et andet spørgmål kunne være om ikke økonomens udtalelse indeholder en selvmodsigelse. Hvis et menneske ved, at det overtræder moralske spilleregler i en situation, er det fordi vi mennesker er moralske. Selv bedrageren har moralen i sig og må overvinde den. Han gør vold på sig selv, hvor meget han end bortforklarer det.

Resten af artiklen imødegår den liberale økonoms synspunkter. Der nævnes, at forholdet mellem firmaer ikke kun består i hæmningsløs konkurrence, men i mange tilfælde om tæt samarbejde, hvor tillid er nødvendig. Den er afhængig af at moralske spilleregler overholdes. Tillid kan kun opstå, hvor der er ærlighed og fairness.

Men også i denne artikel nævnes evolutionsteorien.

"Indeed, our species is evolutionarily successful precisely because there is a strong moral dimension to human social cooperation and collaboration."

Et andet sted:

"Since evolution presumably favored individuals with higher material payoffs, the interesting question is, how did genuinely honest people—those who value doing the right thing for its own sake—manage to survive in competition with others who reaped material gains by merely pretending to be honest?"

Og der tales om den del af den sociale videnskab, som bygger på evolutionsteorien, "evolutionary social science".

Jeg mener, at det er en reduktion af begreberne moral og etik at ville forklare begreberne ud fra evolutionsteorien.

Det ligner hinanden. Hjernescanning og hjerneforskning kan ikke tale om menneskets selvbevidsthed, for den kan ikke måles og vejes. Den findes på et helt andet plan, hvor det ikke giver mening, at hjerneforskningen udtaler sig. På samme måde inden for neoliberal økonomisk tænkning giver det ikke mening, at der tales om de menneskelige værdier, moral, etik, generøsitet, omsorg, som ikke kan måles og vejes. De bliver selvfølgelig ved med at være der, selv om neoliberalismen ikke regner med dem. De er mere virkelige end forskeres teorier inden for videnskab eller økonomi. Og netop i disse år må forskerne stå ansigt til ansigt med virkeligheden: at vi almindelige mennesker protesterer voldsomt mod økonomers, filosoffers og videnskabsmænds reduktion af vores liv og virkelighed.

se alle indlæg
cookies