Kategori: menneske og computer
Er digitaliseringen dæmonisk.
22-03-2019
En kronik i Information advarer mod den virkelighedsfjerne begejstring, som præger kommunernes og regeringens indstilling til digital teknologi: "Der er en særlig glød over foretagendet, hver gang regeringen . . . lancerer endnu en reformbølge i 'den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi'. Gløden er af indre art. Man er beruset i ideologi – en ideologi, der er frembragt i Silicon Valley".

Der er mange eksempler på de danske myndigheders glødende og næsegruse beundring for moderne teknologi, og kroniken nævner nogle af dem. Her er andre fra den seneste tid:

'Brugt rigtigt kan AI i juridisk øjemed effektivisere og kvalitetssikre hele retsvæsenet', mener Merethe Eckhardt, Udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen. '

'Med den power, vi har som stat, og med den nye strategi i hånden skal vi turde sige, at vi tror på teknologien, og at den nu skal rulles ud til akutberedskabet i hele landet ', siger Ellen Trane Nørby om et digitalt system, som lytter med på samtaler ved opkald til 112. Ellen Trane Nørby tilføjer: 'Vi må ikke blive blindt begejstrede for teknologiens muligheder. ' Som om hun frygter, at det kunne ske, ikke mindst fordi hun selv forfalder til at bruge følelsesladede ord som power og tro.

KL, Kommunernes Landsforening, er med i koret, der enstemmigt og i høje toner lovpriser det nye teknologiske paradis, og KL har klart demonstret det ved at bestille og betale 730.000 kr for en rapport om digitalisering fra det omdiskuterede institut DareDisrupt. Den omtalte kronik ironiserer over, at instituttet i rapporten anbefaler det lyssky og nu likviderede Cambridge Analytica.

Da KL i starten af 2018 offentliggjorde den 250 sider lange rapport 'Nye teknologiers påvirkning af og perspektiver for danske kommuner' udarbejdet af DareDisrupt, gik bølgerne højt i medierne. Weekendavisen hævdede, at DareDisrupt havde forbindelser til det semi-religiøse Singularity University. DareDisrupt fandt det nødvendigt på deres hjemmeside at tilbagevise Weekendavisens påstand. DareDisrupt understreger: ' vi er ikke en del af Singularity University'.

Men en benægtelse kan have utilsigtede undertoner: hvorfor lægger DareDisrupt afstand til organisationen, Singularity University? Fordi den organisation fejlagtigt kalder sig selv et universitet og fordi den har et dårligt ry? Når DareDisrupt føler sig nødsaget til udtrykkelig at benægte en forbindelse til Singularity University, skyldes det så, at meget taler for en sammenhæng mellem de to.

Anders Hvid er medstifter af DareDisrupt og samtidig er han medstifter af Singularity University i Danmark. Søgning i Google giver et link til slides, som Anders Hvid har brugt i sin undervisning. På første slide står efter hans navn: 'DareDisrupt , Singularity University'. De to er nævnt ved siden af hinanden, og sammen med hans navn. Selv Anders Hvid, som holder sig for øjnene og tror ligesom børn, at han er usynlig - selv han må kunne se at DareDisrupt og Singularity University har noget med hinanden at gøre. På et andet slide nævnes i kildeangivelsen 'Peter Diamandis', medstifteren af Singularity University.

Singularity University, stiftet 2008, er ikke et universitet eller uddannelsessted, da hovedformålet ikke er kritisk at forske i og søge viden og videregive den, men at propagandere for en idé eller vision: digitale systemers enestående betydning for menneskeheden. Denne vision kan kaldes religiøs, fordi den drøm dyrkes, at digitale systemer og kunstig intelligens vil smelte sammen med mennesker, gøre dem til udødelige guder med alvidende intelligens, og vil bringe frelse verden. Det er en tilbedelse af computeren.

Organisationen Singularity University ønsker med sine kurser at skabe begejstring for visionen, skabe engagerede tilhængere, som vil propagandere for sagen. Efter ophold i USA i det digitale mekka, Silicon Valley, hvor Singularity University befinder sig, stiftede unge opildnede danskere, bl.a. Anders Hvid, en afdeling af organisationen her i landet.

I de sidste år har både den amerikanske og danske del af organisationen haft umådelig og upåagtet indflydelse på politikere og embedsmænd i Danmark. Både den amerikanske og den danske del af organisationen har været utrolig efterspurgt som foredragsholdere både i det offentlige og i private virksomheder i Danmark. Dele af Danske Bank har været på kurser/vækkelsesmøder i USA, og kommuner har ved deres konferencer om digitalisering haft besøg af passionerede disciple fra Singularity University. Hvor meget ministre, regering og andre danske politikere er påvirket af den amerikanske drøm, er skjult for offentligheden. Mon politiets umådeholdende begejstring for predictive policing kan forklares med, at politiet er 'infiltreret' af unge digitale drømmere.

Er det et tilfælde at en af ejerne af Palantir, som politiet bruger til deres system POL-intel, er Peter Thiel , som også er eller har været sponsor til Singularity University.

Endnu et forhold kan tages med i betragtning. Mange af guruerne bag de dominerende amerikansk it-firmaer og stifterne af Singularity University er påvirket af den amerikanske filosof eller propagandist, Ayn Rand, som promoverede den idé, at mennesker uhæmmet må kæmpe for egen vinding, også selv om det skader fællesskabet. Rigmændene bag den milliardstore udbytteskat-skandale tilbad også denne ideologi i en sådan grad, at en af de ansatte, som medvirkede til svindlen og blev arresteret, udtalte, at selv flere måneder efter arrestationen havde han svært ved over for sig selv at erkende, at hans handlinger var umoralske, ulovlige og samfundsskadelige. Han havde været så hjernevasket af ideologien, at han havde mistet al moral, samvittighed og samfundsansvar .

Ayn Rands tanker gennemsyrer også Singularity University: personers data må udnyttes uden hensyn til den enkelte borger i det store formåls tjeneste, at udbrede digitale systemer på alle områder i samfundet.

En grund til, at danske myndigheder har været lette ofre for digitaliserings drømmene, kan findes i det faktum, at en anden ideologi har præget og stadig i høj grad præger også danske politikere, neoliberalismen. Indrømmet, sammenhænge mellem personer og ideer kan være letkøbte og konspirationsteoretiske. Men det afhænger vel af, om de kan underbygges og begrundes.

Rapporten "Report of the Special rapporteur on extreme poverty and human rights" (11. oktober 2019) nævner neoliberalismen sammen med digitaliseringen og kunstig intelligens.

neoliberal economic policies are
seamlessly blended into what are presented as cutting edge welfare reforms, . .

The leading role in any such effort will have to be played by governments through appropriate
fiscal policies and incentives, regulatory initiatives, and a genuine commitment to designing
the digital welfare state not as a Trojan Horse for neoliberal hostility towards welfare and
regulation but as a way to ensure a decent standard of living for everyone in society.

Neoliberalismen påstår: der er intet alternativ til konkurrencesamfundet, besparelserne, privatiseringerne, og ingen menneskelige hensyn er nødvendige. Det enkelte menneske er paradoksalt nok både kun et tal, og samtidig eneansvarlig for sin egen situation, så det offentlige ikke skal bekymre sig for den enkelte borger.

Singularity University mener på samme måde, at udviklingen i computerens formåen er uafvendelig og selvindlysende. Der behøves ingen argumenter for ideologien, og den enkelte borger er kun et tal eller en brik i spillet, en brik som kan ofres uden nogen overvejelse. "Teknologien er fremtiden, og vi kan intet stille op. Vi skal derimod tage imod den med åbne arme", hedder det i Jyllandsposten.

Kernen i både digitaliseringen, singularitets-tanken, og neoliberalismen er Ayn Rands ideer.

Det kan også være en grundene til at fx politiet ikke fandt det nødvendigt med en grundig offentlig debat før indførelsen af kunstig intelligens. Der er intet alternativ. Brugen af digitale systemer er uafvendelig.

Og det kan måske også forklare politikerne naive og ukritiske begejstring for digitaliseringen. De opdager en ny ideologi, singularitets-ideen, der passer som hånd i handske med deres neoliberale tankegang, måske endda en blødere og mere behagelig handske: mens neoliberalismen er en teoretisk, tør og tydeligt - for mange - menneskefjendsk ideologi, har singularitets-tanken et strålende, positivt lag fernis, som skjuler en endnu større umenneskelighed, men fordi den har et positivt, visionært skær er den lettere at fordøje.

Alle argumenter og ekspertudsagn mod brugen af kunstig intelligens vil prelle af på politikerne, som er nærmest religiøst overbevist om deres opfattelse. Det er almindelig kendt, hvor svært det er at få et medlem af en sekt til at forlade bevægelsen. De lever inde i et system af tanker, hvor ingen argumenter fra omverdenen kan trænge ind. I lang tid efter en udmeldelse fra sekten vil personen leve i et fornufts- og følelsesmæsigt tomrum. Mon det bliver lige så smertefuldt for regering og kommuner, når de vågner af deres religiøse besættelse? Det er en kraftig cocktail de har indtaget: DareDisrupt - Singularity University - Palantir - neoliberalisme - Ayn Rand - endeløse digitaliseringsdrømme. Det kan kun give stærke tømmermænd.

Grupper af befolkningen i mange lande beskyldes for at gå til yderligheder, men i virkeligheden er det politikerne og den økonomiske elite som er ekstremister, besat af fikse og farlige ideologier.

Med formuleringen fra den kronik, som er omtalt i starten: "Der er en særlig glød over foretagendet, hver gang regeringen . . . lancerer endnu en reformbølge i 'den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi'. Gløden er af indre art. Man er beruset i ideologi – en ideologi, der er frembragt i Silicon Valley".

Da ingen argumenter duer over folk, som er besat af sekterisk religion, er det nødvendigt at bruge andre metoder for at rive dem ud af deres vildfarelse. De må imødegås med en anden vision, som er stærk nok til at trænge igennem deres panser af sammenfiltrede ideologier. Kunne det være kristendommen, fx med ordene:" Tag imod den fremmede, besøg den som er i fængsel, giv et glas vand til den som er tørstig, giv tøj til den som er nøgen."

se alle indlæg
cookies