Kategori: politisk satire
Hønsegården.
Besparelser påvirker hønsebestanden. Læs mere...

Ret og pligt.
Politisk uredelighed Læs mere...

Myndighedernes skjulte agenda.
Hvilke hensigter har myndighederne Læs mere...

Dagpengereformen virker
Dyreforsøg Læs mere...

boligtilskud til unge til ældreboliger
Mange ældreboliger i København står tomme. Hvor mon de ældre er. Læs mere...

Drenge på kommunen leger med elektronik
På Koldingbakken har kommunen sat et prangende elektronisk skilt over for plejehjemmet Læs mere...

antal kan gå op og ned, men drømme består
antal akut-ude og antal i akutjob Læs mere...

kontrol af de stærke
Hvorfor er det kun de svage, som bliver kontrolleret Læs mere...

kan DA læse tal?
23.124 personer har alene i første halvår af 2013 mistet retten til dagpenge Læs mere...

en glad dansker
arbejdsmarkedsordfører skulle ikke kun lukke øjne og ører, men også mund Læs mere...

Arbejdsmarkedsstyrelsens rekrutteringsundersøgelser fra 2007 til 2013
Tal kan læses på flere måder. Læs mere...

mellem linierne
Der læses meget ud af en politikers ord om ulighed Læs mere...

Corydon taler ikke rent ud
Han kommer til at bruge ordet ulighed Læs mere...

corydons kogebog
Mon Corydon er ved at skifte kurs Læs mere...

endnu en holdningsløs, politisk bortforklaring
Mogens Lykketoft bortforklarer også, at hans parti har skiftet holdning Læs mere...

økonomisk teori og menneskers virkelighed
økonomer bliver iriterede, når folk ikke opfører som økonomerne forventer Læs mere...

sidste partier
hvilke partier er tilbage, som det er muligt at stemme på. Læs mere...

er det rigtigt
Regeringen mener, at der findes lejligheder til 2.940 kr i månedlig husleje til kontanthjælpsmodtagere Læs mere...

uhyggeligt citat
Helle Thorning taler om solidaritet med erhvervslivet Læs mere...

mærkelige citater
i Sverige financieres selskabsskattelettelser ikke med forringelser i velfærd Læs mere...

mærkelige citater
her er det Løkke, som svarer mærkeligt på et spørgsmål Læs mere...

sanktioner mod kontantmodtagere
i det fleste tilfælde, hvor kommunerne stopper kontanthjælpen, er afgørelsen truffet i strid med loven. Læs mere...

hvordan tænker en socialdemokrat
forskellen på svenske og danske socialdemokrater Læs mere...

automatisk pinligt
robotter sender svar til jobansøgere Læs mere...

demokrati
mange, som ikke er valgte, bestemmer Læs mere...

ægte
de radikale er lige så usociale og udemokratiske Læs mere...

corydonsk
han taler som arbejdsgiver, men vi har valgt ham til at være politiker Læs mere...

64.000 job
der er intet menneskesyn bag de mange tal Læs mere...

Nu er det opklaret
socialdemokraterne har ikke forstået ret og pligt, som skulle vendes mod overklassen Læs mere...

148.000 kr. på bankbogen
de arbejdsløse har ikke så meget på deres bankbog, som de ikke har Læs mere...

konkurrenceevnen
det går kun godt for landene i Europa, hvis vi ikke konkurrerer med hinanden, men hjælper. Det gælder for hele verden. Læs mere...

vestager
så få som mulig, der får løn, skal komme i de ældres hjem Læs mere...

eksempler på udanskere
der er mange rige nassere, som kunne eksporteres til Schweits Læs mere...

i selskab med skattet minister
Corydons manglende begrundelse for sænkelsen af selskabsskatten Læs mere...

digt om DA
Både danske og udenlandske investorer er stærkt interesserede i danske erhvervsobligationer. Læs mere...

robert
maskiner overtager jobbene Læs mere...

ret og pligt
regeringen taler om ret og pligt. De skruer op for pligten og ned for retten Læs mere...

udspekuleret SU og kontanthjælp
socialdemokraternes metoder til at tryne de svage Læs mere...

ulydighed
kommuner prøver at mildne regeringens usociale politik Læs mere...

Hvem får job
det er via vennerne og ikke via jobcentrene at det er muligt at få job Læs mere...

flaskepost
rædselsvisionen om, hvad der sker med vores samfund, hvis socialdemokraterne fortsætter med at begunstige de rige Læs mere...

børn og socialdemokrater
børn sættes på gaden og er hjemløse Læs mere...

tyvetyve
kontanter stjæles fra dem, som ingen har, og gives til de rige Læs mere...

jobcentrene har det dårligt.
jobcentrene kritiseres for, at de ikke gør nok og ikke gør det godt nok. Og de giver sig til at græde. Læs mere...

kommuner har selvstyre
Mange kommuner handler uregerligt og uansvarligt. Læs mere...

socialdemokraternes menneskesyn
Socialdemokraterne er besat af arbejdstanken. Med den tryner de alle, også skolerne. Læs mere...

selskabsskatter
Først skulle danske og multinationale firmaer betale den skat, som de er forpligtet til. Dernæst skulle regeringen indse, at sænkelse af selskabsskatten giver meget få job Læs mere...

omkostninger
Samfundet har for store omkostninger på grund af arbejdsgivernes selvberigelse. Læs mere...

Vejle og Cepos
Vejle har de færreste udgifter pr. borger. Læs mere...

tillid
Det er det danske guld, at vores samfund er baseret på tillid. Læs mere...

Danske Bank
Danske Bank kom ud af 2012 med et overskud på 8,6 milliarder kroner før skat. Læs mere...

Dansk ArbejdsgiverTilSigSelvForening
DA er forstokkede forfalskere. De forfalsker undersøgelser efter deres egne interesser. Læs mere...

nyt opstød fra DA-banden
i disse dage svælger* vi i en ros fra et stort, liberalt, engelsk dagblad, men DA fastholder deres urimelige og pessimistiske kritik af danskerne. Læs mere...

kommunal administration
hvordan vil kommunerne administrere deres rygeforbud Læs mere...

mærsk
Topdirektøren for Mærsk er en af den nye art mennesker, Davosmennesket, som stiler efter en enorm og uberettiget selvberigelse. Læs mere...

ellers godt gået, Mette
kampen bølger frem og tilbage mellem Mette og jobcentrene Læs mere...

løngivere og lønmodtagere
Lønninger må ikke være små. Alle, både løngivere og lønmodtagere, indrømmer, at stor fattigdom er skadelige for de personer, som er ramt af den. Men det overses, at stor rigdom også er meget belastende for de personer, som er ramt af den. Læs mere...

hvilke gear har jobcentre.
Før har det altid været de ledige, som ikke gjorde nok. Nu viser det sig, at det er jobcentrene. Men bliver de sendt til aktivering? Læs mere...

det er fandeme uhyggeligt
Politikere udtrykker jævnligt overraskelse over, at virkeligheden ikke er, som den blev forudsagt af teoretiske modeller, men mennesker er af kød og blod og ikke figurer i et computerspil. Læs mere...

akut hjælp til hvem
Socialdemokraterne er selv meget glade for akutjob-ordningen, og kalder dagen, hvor den vedtages, for den bedste dag i 100 år. Læs mere...

tilbage fra fremtiden med undren
Den skjulte hensigt med det store udbud for de pengeglade er at lønningerne så vil falde, fordi de mange, som er arbejdsløse og som ikke kan få offentlig hjælp, vil være villige til at få en mindre løn bare for at overleve. Og når lønningerne falder, vokser pengebunken i de største pengekister, som nogle få sidder hårdt på. Læs mere...

regions leders tankegang.
der var 40 overlægestillinger, som blev tilbudt arbejdsløse ufaglærte. Læs mere...

jobbødler
Når en af de ledige, som er berettiget til en pakke, naivt beder om en, siger jobcentret, at de ikke lige kan finde den medarbejder, som har ansvaret for pakkerne Læs mere...

bankernes overskud
Måske er bankerne store aktiespekulanter og tjener alle deres penge ud af luften og dermed skaber dårlig luft for os andre. Læs mere...

arbejdslivets spil
Læs mere...

politisk satire
arbejdsløshedskasserne blev nødt til også at sende 1 100 breve ud for at fortælle, at ministerens brev ikke stod til troende og at det var uærligt. Læs mere...

forudsigelser
Regeringen bruger computere, som har indbygget modeller, dvs. ikke levende, men økonomiske. Læs mere...

jobcenter Århus
jobcenter Århus har sat et ny projekt igang for de 69-årige Læs mere...

Sicilien
Kommunen bruger skræmme metoder til at true kontanthjælpsmodtagere til at gå i arbejde. Læs mere...

det kolde nord
kulden var også trængt ind hjerterne og fornuftige tanker frøs til is. Læs mere...

Arbejdet som gud
Det er meget svært på nettet at finde opfattelser, som mener, at arbejdet skal afskaffes. Men lige så svært er det at finde begrundelser for, at arbejdet er så vigtigt. Læs mere...

Medmenneskelighed
politikkerne er dårlige til at udføre deres pligt, medmenneskelighed. Læs mere...

Sat på gaden.
Udsættelse er en voldsom oplevelse for børnene. Læs mere...

Dagpenge og kontanthjælp
hvorfor ikke hellere både i teori og praksis: maximumhjælp og garintiminimumhjælp. Læs mere...

se alle indlæg
cookies