De økonomiske modeller kan ikke forudse hvordan verden har det.
De har indbygget flere forudsætninger, som påvirker resultatet.
En af forudsætninger er, at alt på et tidspunkt vil blive som det var engang.
Og modellerne har ikke indbygget, at mennesker er levende væsener.

Jeg kan ikke huske, at økonomer eller regeringen har sagt:
" Vi står nu i den situation, som vores modeller forudsagde for nogle år siden."
For det meste læser jeg, at det ikke er gået som det blev forudsagt,
hvis modellisterne overhovedet tør se tilbage og indrømme forudsigelsernes
fejlagtighed.

Nej, de vil hellere prøve en forudsigelse til.
Tænk, hvis det bliver rigtigt denne gang.
Egentlig skulle de være rollemodeller for os, for de klør bare på.