Jeg forklarer, at min kone ligger med influenza derhjemme i sengen og hun har givet en skriftlig fuldmagt, som jeg rækker den unge kvinde, som jeg tror er en sekretær. Hun ser lidt undrende på fuldmagten, men siger ok.
Kom med ingen for. Værsgod, siger dommeren og peger på et lille bord langt fra ham. Han siger mit navn forkert, og jeg siger det rigtigt. Mens jeg sidder roligt og tålmodgt, forklarer han langt, at det er min kone, som er den tiltalte, og ikke mig, så jeg behøver ikke svare på spørgsmål, som jeg ikke ønsker, men hvis jeg svarer er det under strafansvar. "Det er du med på?"
Jeg:ja

Anklageren læser anklagen op: det er hundeloven som er overtrådt og hun nævner flere paragraffer, som jeg også kan læse ud af bødeforlægget, men ved en af paragrafferne siger hun, at det skal rettes fra 3 til 3.1.

Dommeren: Hvad siger Deres kone til bødeforlægget.
Jeg: Hun vil gerne sige noget både om bødeforlægget og følgebrevet. Og i bødeforlæ..
Dommeren afbryder: Det første er om hunden gik uden halsbånd..
Jeg afbryder: ja, det er jo det jeg lige skal igang med
Dommeren: og det andet er om hunden strejfede omkring. De to ting skal du tage stilling til.
Jeg: jeg må ikke udtale mig?
Dommeren: nej, du skal svare på spørgsmålet.
jeg: jamen, det er jo det jeg vil
dommeren: du skal kun svare ja eller nej.
jeg rimelig oprørt: må man ikke sige mere end ja eller nej.
dommeren: kun lige nu (og noget utydeligt meget hurtigt).
jeg: åh, nu forstår jeg. Vil De være venlig at gentage spørgsmålene.
dommeren: erkender De, at hunden ikke havde halsbånd på.
jeg: ja, da den var inde i haven og da den var ude på parkeringspladsen
dommeren noget utydeligt om jeg erkender mig skyldig i det.
jeg: ja
dommeren: den anden ting om De erkender dem skyldige i, at hunden strejfede om.
jeg noget stammende: der står undrage at drage omsorg for at den strejfer om.
dommeren kigger kort i papirerne: ja.
jeg: jeg kan godkende, at den strejfer om. Jeg kan ikke godkende, at jeg ikke dragede omsorg for, at den strejfede om.
dommeren: de erkender første del, men ikke anden del.
jeg: akkurat.

Anklageren får ordet.
anklageren: Her den 12. august i år..
hun afbryder sig selv: er det rigtigt, at du og din kone har en hund
jeg: ja
hun: Det er korrekt?
jeg lidt grødet: ja
anklageren: og her den 12. august. Hvor var hunden da omkring kl. 19.00
jeg: den var ikke i Fakta.
hun: nej?
jeg også lidt grådkvalt: for det kan den ikke være, vel .. Det er en fejl. Ved en telefonisk samtale som kone havde med en ansat ved politiet, indrømmede han, at det er en fejl, at der står " i Fakta."
hun: ok .. lad os spole lidt tilbage. Til at begynde med, var hunden da ude i jeres have .. har I en have..
jeg stammende: det.. jeg kan ikke forstå, at I kan vente på at jeg forklarer det. Det vil jeg jo altsammen komme ind på.
hun: jamen jeg vil lige gå lidt tilbage og begynde fra en ende af.
jeg mens jeg ser på mit papir: jamen så springer jeg bare et afsnit over og begynder på næste afsnit... Hunden var i løbetid og blev lukket ud i et kort tidsrum i vores have uden at den havde hundetegn på ..
hun afbryder: hvad er det for en have I har. Er den indhegnet.
jeg ret harmfuld: altså må jeg ikke godt læse det her afsnit færdig.
hun: det er jo meningen, at du skal svare på de spørgsmål, som jeg stiller.
jeg: det gør jeg jo også, men du afbryder mig. Du afbryder mit svar.
jeg med tryk på hegnet: hunden ville ud og gravede sig ud under hegnet, som omgiver vores have. Jeg ved ikke om loven kræver at hundehegn skal være ned til 1 m under jordoverfladen ..
hun: nej, du må vente med det der. Du skal lige starte med at svare på de spørgsmål, som jeg stiller.
jeg: det har jeg da også gjort. Den var indhegnet.
hun: den var i jeres have og jeres have er indhegnet.
jeg: ja.
hun: på et tidspunkt graver den sig så ud under hegnet.
jeg: ja
hun: er der lagt noget for, så den ikke kan komme ud.
jeg: det er indeholdt i mit svar, at den er indhegnet omhyggeligt.
hun: den er indheget omhyggeligt
jeg: ja
hun: hvordan kunne den så komme ud.
jeg: måske ved at Fakta, som er blevet bygget inde ved siden af os, har bygget en meget stejl skrænt, hvor at jorden..
hun afbryder: og Fakta ligger ved siden af jer.
jeg: og hvor jorden indimellem falder sammen og det er vi meget opmærksom på, og sætter indmellem sten, hvor vi kan se, at det er faldet sammen. Men når hunden er i løbetid .. så kunne den altså komme ud.
hun: hvordan har I været opmærksomme på, at jorden var faldet sammen. Har der været huller ind under hegnet.
jeg: ja, vi kan se, at der er et hul foran hegnet ind til os
hun: ok .. tak .. men lykkedes i hvert fald hunden at grave sig ud under det her hegn her.
jeg: ja
hun: og hvor løber den hen
jeg lettere indigneret og grødet: hvis jeg havde været med, så havde jeg jo standset den.
hun: ved du hvor hunden blev fundet henne
jeg: ja i følge kennelen, hvor jeg hentede hunden, den fundet et par gader fra os, og ikke ved Fakta.
hun: ikke ved Fakta
lidt pinpong
hun: så forklarede du før, at det er rigtigt at den ikke havde halsbånd på, hunden
jeg: inde i vores have, ja
hun: er den mærket og registreret.
jeg: ja
hun: det er den .. Hvordan blev du opmærksom på, at den var løbet væk.
jeg lidt undrende og iriteret: ved at den ikke kom, da jeg kaldte på den efter det korte tidsrum hvor den var ud i ha..
hun noget utydeligt
jeg: vi løb jo meget omkring og ledte efter den og næste formiddag, da politistationen var åben, ringede vi for at høre om der var fundet en hund af den race
hun: og det fortæller de jer, at der er.
jeg: ja
hun: og den har været på en hundepension
jeg: ja
dommeren udtydeligt, at hvis der er noget, som ikke er kommet frem ved spørgsmålene, kan jeg nu udtale mig.
Jeg lettet og fattet:
Jeg mener, at situationen, som den er beskrevet i bødeforlægget, ikke svarer til virkeligheden.
Med hensyn til følgebrevet, som indeholder en opgørelse over omkostningerne. Der nævnes transport, ophold og annonce.
I den telefoniske samtale, som min kone havde med politiet, indrømmede han, at der ikke mere sættes annoncer i medierne, og det ville de heller ikke have kunne have nået, da jeg allerede tidligt næste formiddag, som var en mandag, meddelte politiet, at vi var ejer til hunden.
Med hensyn til ophold betalte jeg selv ved afhentning af hunden.
Annonce og ophold må skæres væk fra omkostningerne.
Med hensyn til transport fik vi oplyst, at der er en aftale med et fast beløb mellem politiet og falck. Det har jeg svært ved at godtage. Det må være de faktiske omkostninger vi skal udrede.
Jeg mener på grund af fejlene i bødeforlægget og de formildende omstændigheder, at beløbet i bødeforlægget skal sættes ned. Og jeg mener, at der er fejl i følgebrevet med hensyn til annonce og ophold, og omkostningerne ved transporten ikke er de faktiske omkostninger.

Jeg vil slutte med, at det er krænkende for min retsfølelse, dels at se så mange fejl i et brev fra politiet, og dels at se en bøde af den størrelse for det som skete.

dommeren noget utydelig men giver ordet til anklageren.
Hun: jeg ved ikke..
og fortæller dommeren om et bilag fra hundepensionen
Han finder det efter lidt besvær.
Hun læser mailen op om at en hittehund er bragt ind (her har jeg forkortet lidt). Den har ikke hundehalsbånd. Den er fundet på Askevænget. .. så det er rigtig nok, at den ikke er fundet ved Fakta ..
Så fortæller hun om en faktura fra Falck med hensyn til omkostningerne.

Så giver dommeren igen ordet til anklageren.
hun: jeg skal påstå tiltalte dømt i overensstemmelse med den rejste tiltale her. Jeg mener, at det er en biomstændighed, om findestedet for den omtalte hund blev fundet på Pedersholms Allé eller på det andet sted, som Falck nævner. Efter hundeloven kræves der ikke fortsæt. Men der er tale om uagtsomhed. Hvis man har en have, som er hegnet ind og man kan se at det her jord er begyndt at skride under hegnet og der kommer huller, så må man sørge for at rette op på det, så den her hund her ikke kan løbe ud. Det er om det med at hunden strejfer om. Og det med at den ikke har halsbånd, det er erkendt. Der er rimelig faste takster for området her, og for så vidt angår, at hunden strejfede om, så koster det 2000 kr, og at den ikke bærer halsbånd, det koster 500 kr. Jeg har en påstand om, at tiltalte skal idømmes den her bøde her på 2500 kr og skal betale omkostningerne. Jeg ved så ikke om der skal trækkes noget fra det beløb her.

dommeren tydeligt og måske lettet: Så er ordet dit. Værsgod
jeg: tak.. Med hensyn til transportomkostningerne, så er hunde kørt til en kennel på Hærvejen 20. Det er 23 km fra Vejle. Jeg har fundet 4 pensioner tættere ved Vejle, og den ene oplyser, at de meget gerne vil godkendes til at opbevare hittehunde. Den ligger 8,7 km fra Vejle, og her koster det (her roder jeg lidt med ordene) 140 kr for opholdet, hvor jeg betalte 464 kr. ... Jeg synes ikke, at man kan sige, at det er uagtsomt, at vi ikke hver time hver dag går ud og ser på skrænten hos Fakta. Egentlig må det faktisk være Faktas opgave at deres skrænt er i orden .. Så har jeg ikke mere at sige

Dommeren meget hurtigt og utydeligt så jeg må læne mig frem for at følge og tyde hans ord, forklarer at uanset om det er en lille sag eller en stor sag, så er der en bestemt måde at spørge på. Først bliver spørgsmålene stillet. Og bagefter får man lejlighed til at udtale sig. Det er sådan reglerne er.
Jeg højt og klart: det ville jeg gerne have hørt først.
Han: det fik jeg jo ikke mulighed for at sige til Dem.
jeg: joh

Han forklarer langt, at jeg får brev om en uge om dommen.