Større lighed er til gavn for alle (information.dk), hvor der står:
Lande som Norge og Sverige har den laveste grad af ulighed i indkomst og de færreste sociale og sundhedsmæssige problemer.

Undersøgelsen viste, at befolkningen i de skandinaviske lande i sammenligning med andre vestlige lande ønsker små lønforskelle.