Walmart-ansatte lever under fattigdomsgrænsen (information.dk)

I september offentliggjorde marketingfirmaet IBISWorld et chokerende
resultat af en undersøgelse af lønforhold i Walmarts varehuse. En
almindelig arbejder tjener i gennemsnit 8,80 dollar i timen, hvilket svarer
til en årsindkomst på 15.500 dollar. Det er langt under fattigdomsgrænsen
på 23.000 dollar for en familie på fire.

»I virkeligheden er der tale om, at skatteborgerne subsidierer disse store
koncerner med madkuponer, kontanthjælp, sygesikring og herberger for
hjemløse, så de kan tjene penge til deres aktionærer,« siger Brad Lander,
demokratisk medlem af New Yorks byråd fra en valgkreds i Brooklyn.

»Det paradoksale er,« siger byrådsmedlem Brad Lander, » at en højere løn
ville øge købekraften og dermed forbruget. Det kunne ifølge Demos skabe
100.000 nye job til ufaglærte. Alle ville have gavn af en højere betaling
end minimumslønnen.«