Vi er alle i samme båd, danskerne, men det er som om DA ikke vil det. De er altid negative over for arbejderne og de arbejdsløse.

I dette spørgsmål om overførselsindkomsternes størrelse er DA så langt ude, at selv Venstre må sige fra.

Se her:
Alligevel er Kristian Jensen enig med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) i, at øvelsen ikke går ud på at afskaffe et højt socialt sikkerhedsnet. For selv om reformer af den offentlige hjælp i Tyskland har fået flere i arbejde, har de også skabt flere fattige, og det er ikke vejen at gå, mener han.