I en undersøgelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fra slutningen af 2011, svarede halvdelen af de ledige, at de 'ikke rigtig' eller 'slet ikke' kunne se formålet med jobcentrenes arbejde med dem. Og hele 55 procent svarede, at jobcentrets indsats havde været uden betydning for, om de var blevet mere eller mindre klar til at påtage sig et arbejde, eller at de ligefrem var blevet mindre parate til at klare et job.

Det er forståeligt, for de medarbejdere på jobcentrene, som har kontakten med de ledige, bruger tre fjerdedele af deres arbejdstid på administration og dokumentation. Omfanget af regler omkring de arbejdsløse er nemlig nærmest gået amok. For to år siden gennemførte medarbejderne i en uafhængig arbejdsløshedskasse et eksperiment, som anskueliggjorde problemet. De satte en printer til at udskrive alle regler på beskæftigelsesområdet, og den spyttede 22.408 A4-ark ud.

De færreste får arbejde via jobcentre. Kun 7 pct. af alle de ledige stillinger, der blev besat sidste år, blev fundet via landets jobcentre.

Årligt bruges der seks milliarder kroner på aktivering af arbejdsløse, men en undersøgelse har vist, at blot ni procent af den milliardstore indsats går til at uddanne arbejdsløse på en måde, så de reelt får nye kompetencer, der kan sikre dem et job.
Helle Thorning-Schmidt tilføjer: - Mange arbejdsløse har en opfattelse af, at systemet ikke hjælper dem videre.

Det er egentlig mærkeligt, at støtten til jobcentrene ikke skal beskæres. Der må kunne hentes en millliard eller mere.Agerbos side