Politiken:Fiks regneteknik boostede effekt af selskabsskat.

Information:Corydon kritiseres for manglende åbenhed om ministeriets regnemaskine

Christen Sørensen: Siden september sidste år har jeg forsøgt at få Finansministeriet til at oplyse, hvad det er for modelændringer, som de økonomiske ministerier har indlagt i den version af ADAM-modellen, der ligger til grund for regeringens centrale økonomiske politik, som er baseret på at skabe beskæftigelse via øget arbejdsudbud.

»Problemet er,« skriver Christen Sørensen, »ikke de økonomiske modeller, men anvendelsen heraf. Det er et stort problem, at Finansministeriet ikke alvorligt udfordres, bl.a. fordi de får lov at skjule de centrale forudsætninger bag 2020-planen.

Den svenske nobelprisøkonom Gunnar Myrdal sagde:
Virkeligheden har igen vist sig at være rigtig og modellen forkert.

Og samme sted:
Derfor burde det næsten have været breaking news, da de økonomiske vismænd forleden erkendte, at de havde taget fuldstændig fejl i deres prognoser over, hvor mange ledige der ville komme i arbejde som følge af den beskårede dagpengeperiode.Agerbos side