Information dk:
Væksten kan ikke genoprettes, og forskydninger i det politiske system kan heller ikke fortrænge krisen. Hvis en krise af denne dybde skal overvindes, vil det indebære helt nye økonomiske relationer og politiske institutioner. Vi lever stadig i en boble, men virkeligheden trænger sig på.

Det er som om han mener, at der vil komme nye partier og bevægelser.

Se mere om nyliberalismen:
Nyliberalismen gør det muligt at forstå, hvordan klassisk socialdemokratisme i stigende grad kombineres med en stærk liberalistisk økonomisk politik. Helle Thorning-Schmidt (S) anvender et nyliberalistisk sprog, når hun argumenterer for sociale værdier, solidaritet og fællesskab samtidig med, at den socialdemokratiske regering fører en blå økonomisk politik, der skal nedbringe erhvervsskatten, reducere kontanthjælpen og skabe bonusordninger og incitamenter blandt offentligt ansatte.
Den fremstiller politiske beslutninger som et spørgsmål om nødvendigheder.

Gabriele og David siger:

»De nyliberale strategier om at udbrede markedsprincippet til alle dele af samfundet har ført til en stigende varegørelse, konkurrence og profitorientering, som grundlæggende har forvandlet velfærdsstatens omfordelingsmønstre,« siger Gabriele Michalitsch til Information.

»Man kunne kalde det økonomisme, en reduktion af samfundslivet til ren økonomi. Da der ikke længere er reel kappestrid mellem kommunisme og liberalisme, vokser der en konsensus frem om økonomi som noget, man rationelt kan styre samfundet gennem uden at skænke samfundets moralske habitus, menneskets dannelse eller de sociale relationer en nævneværdig tanke,« siger David Budtz Pedersen.

Agerbos side