Kommuner straffer ledige i strid med loven - Avisen.dk

I 95 procent af de tilfælde, hvor kommunerne stopper kontanthjælpen, fordi en borger afviser et tilbud om aktivering eller udebliver fra aktivering, er afgørelsen truffet i strid med loven.
”Hvis sagsbehandlerne ikke engang kan de gamle regler, giver det da endnu flere problemer, når der kommer nye,” siger hun.
Jacob Bundsgaard understreger, at sanktioner er et vigtigt redskab for kommunerne. "Men der er tale om folks forsørgelsesgrundlag, så der skal selvfølgelig være styr på, at det foregår efter reglerne, ellers undergraver det fuldstændig tilliden til systemet og de afgørelser, der træffes," siger han.

At man skal give et åbent tilbud bør sidde på rygraden af enhver sagsbehandler. Hvis borgeren ikke har et reelt tilbud, kan man ikke sanktionere, så enkelt er det," siger Ole Pass.


Professor rystet over ulovlig straf af ledige - Avisen.dk

"Jeg har aldrig set noget lignende. Det her er virkelig en dødsliste over den gode sagsbehandling," siger en af landets førende eksperter i socialret, Kirsten Ketscher.

"Det må simpelthen være fordi, de ikke er dygtige nok og for hurtige på aftrækkeren. Og så kan man heller ikke afvise, at der også ligger et incitament i, at de skal spare," vurderer Kirsten Ketscher.

"I de her eksempler har sagsbehandlingen været meget overfladisk, ja nærmest primitiv. Man har bare konstateret, at personen ikke er mødt op, men ikke hvorfor. Man spørger sig selv, om de overhovedet har gjort andet end at tage hjælpen fra folk," siger hun.Agerbos side