Værst og grotesk er det, at de rapporter, som de riges udsagn bygger på, stammer fra de rige selv: (fra www.information.dk hvor overskriften er " Dommen over dansk konkurrenceevne fældes af erhvervslivet selv" ) I rapporten fra World Economic Forum i 2012 er over to tredjedele af de data, som munder ud i én samlet karakter til Danmark, baseret på spørgsmål til erhvervslivets ledere. (dvs kun 161 virksomheder i Danmark). Han mener også, at der er en risiko for, at undersøgelserne er " politisk inficerede" og " tendentiøse" . Begge økonomer er dog overbeviste om, at eksempelvis ministerier og Det Økonomiske Råd ikke tillægger undersøgelserne stor betydning.

Spørgsmålet er " om øget konkurrenceevne er ønskværdigt i den nuværende situation. Det er en udbredt myte, at dette skulle være tilfældet. Det er sagkundskabens pligt at punktere, ikke nære, denne myte.
I stedet for at tale om konkurrenceevne kan vi benytte begrebet ”bytteforhold”, der dækker over nøjagtigt det modsatte. En styrkelse af konkurrenceevnen er per definition en forringelse af bytteforholdet. Pludselig lyder en sådan udvikling ikke entydigt fordelagtig/positiv!" (www.90mandater.dk)

" Konkurrenceevne er ikke en størrelse, der nødvendigvis bør stige." (www.90mandater.dk)

Myte: Det står ikke skidt til med den danske konkurrenceevne.
”Samlet giver analyserne i dette afsnit ikke belæg for at konkludere, at danske virksomheder i disse år generelt har en dårlig konkurrenceevne. Dertil er signalerne for blandede. Om noget tyder analyserne på en neutral til god konkurrenceevne”. (www.ae.dk)

" Den danske lønkonkurrenceevne er, hvor den skal være, og der er ingen god grund til at skubbe på mere løntilbageholdenhed," siger Jens Nærvig Pedersen, økonom i Danske Bank.

Det er en myte, at Danmark har en dårligere konkurrenceevne end de lande, vi normalt sammenligner os med. (www.information.dk)

Konkurrenceevnen, som alles øjne er rettet mod, fejler således ikke noget særligt.(politiken.dk)

" Danmarks hovedudfordring er bare ikke konkurrenceevnen, for vi klarer os jo udmærket på eksportområdet," siger Martin Madsen

Agerbos side