Fra www.mx.dk
Forsøget fra det californiske universitet Berkeley er et af flere, der konkluderer, at rige mennesker generelt handler mere usympatisk end andre.

- Når man er vant til, at man bare kan knipse med fingrene, og så kommer de ting, man har brug for, kan det være svært at forholde sig til, at de små ting har en værdi for andre, forklarer psykologiprofessor Svend Brinkmann, Aarhus Universitet.

Et andet bud er, at de rige groft sagt har en tendens til selvfedme, mener Christoph Houman Ellersgaard, der forsker i samfundseliten på Københavns Universitet.

- Eliten er en lukket, magtfuld kreds, og de føler, at de tilhører den kreds, fordi de har nogle særlige egenskaber, som andre ikke har. Derfor er det ikke sikkert, at man altid føler, at de regler, der gælder for andre, også skal gælde for en selv, siger han.

- Hvis man har en opfattelse af sig selv som mere værd end andre tænker man måske også, at man bedst selv kan vurdere, hvornår reglerne skal gælde for en selv, og hvornår man ikke behøver følge dem.

Avisen.dk: Rige og kloge snyder mest i skat.
Agerbos side