Copenhagen Goodwill Ambassador Corps skriver i en hvidbog:" Den private sektor i Danmark bærer på en stor byrde, som består af knap to millioner mennesker på overførselsindkomster og ca. 900.000 beskæftigede i den offentlige sektor." (s. 20 i Sådan bliver Danmark nr. 1)

Waldemar fra corpset skriver:" Ifølge DA er 22 procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på passiv forsørgelse."
Det kunne let vendes hovedet: det offentlige bærer en stor byrde for at servicere og skabe gode forhold for den private sektor. Og de to millioner mennesker må finde sig i, at virksomheder ikke vil og kan finde en plads til dem, så de kan bruge deres evner og kræfter.
Og aktieudbyttet, som de rige modtager, er vel lige så passivt. De har ikke arbejdet for det. Måske skulle DA for ikke at virke DUM fortælle, hvor få procent af den danske befolkning, som får forøget deres formue helt urimeligt.
Det samme corps mener:" Danmark har på blot tre år mistet betydelig konkurrencekraft på den globale scene." (s 5)

Hvem siger i øvrigt, at det er bedst at være nr.1. Det synes jeg ikke vi skal stræbe efter, hvis det giver os forhold, som i Tyskland, hvor 6,3 procent er lavtlønnede. Det tilsvarende tal for Danmark er 2,4 procent. Tysklands tal er simpelt hen det højeste i Europa. Det kan være, at de ligger over os i konkurrenceevne og andet, men samtidig ligger de over i social uanstændighed.Agerbos side