Den tankeløse tænketank Cepos roser Vejle: " Vejle er ganske enkelt bedst til at begrænse sine udgifter, når det kommer til skoler, daginstitutioner, ældrepleje og så videre." Under udtrykket " og så videre" er elektroniske skilte undtaget.

VAF skriver:" Spørgsmålet er så, om det bare er Vejles serviceniveau, der er for lavt. I sommer har en række artikler i Vejle Amts Folkeblad sat kritisk lys på kommunens behandling af borgere, der er sygemeldte og venter på en afklaring af skånejob eller førtidspension. Huller i vejene, høje daginstitutionstakster og minimumstimetal i folkeskolen har også været i søgelyset."Agerbos side