Det er sandsynligt, at det kun er én enkelt, nu afgået person, som er skyld i alt det rustne jern i Vejle.

Vejle nu tidligere tekniske direktør havde rustent jern på hjernen.
VAF skriver:" Direktøren (har) mange kritikere, der skælder ud over, at Vejles midtby har for meget granit og rustent jern. Men som udvalgsformanden siger: - Han har været igangsætter for hele den udvikling, som Vejle har gennemgået de seneste 15 år. Den kan vi takke ham for."

Den sidste sætning peger på direktøren som den hovedskyldige i misbruget af rustent jer, og den peger på udvalgsformanden, som ikke bruger sit hoved.

Der forestår et større oprydningsarbejde, hvor det meste rustne jern kommer på skrotpladsen, hvor det hører hjemme.
Læs mere om Vejles rustne jern på Postkort fra tynd mand.Agerbos side