web stats
www.information.dk, en overraskende artikel:
Myten om dyr velfærd og højt skattetryk Danmark har et af verdens højeste skattetryk og dyreste velfærdssystemer, hører vi igen og igen. Men dykker man ned i tallene og måden, de er opgjort på, er billedet knap så entydigt. Eksempelvis bruger USA flere penge på sociale ydelser end Danmark, hvis private bidrag tælles med.

En af forklaringerne på, at Danmark ligger højt, når der ses på bruttoudgifter, er, at vi i modsætning til en række andre lande har bruttoficeret vores sociale ydelser, det vil sige, at de betragtes som skattepligtig indkomst.

Samlet set er der altså tale om en reduktion fra 30,8 procent til 23,9 procent, hvis man tager højde for, at de indirekte skatter, og at danske sociale ydelser er skattepligtige.

De rige OECD-lande, som vi ofte sammenligner os med, skifter placering, når ovenstående og frivillige sociale udgifter indregnes. Fra at Danmark er placeret som et land med de tredjestørste udgifter på det sociale område, bliver vi placeret som nr. 9 i OECD. I såvel Italien som USA – to systemer vi normalt ikke sammenligner os med – bruges der flere penge på det sociale område, når det opgøres på denne vis; Italien især på grund af obligatoriske ordninger, hvorimod forklaringen på USA er, at der bruges mere end 10 procent af BNP på frivillige sociale udgifter.

Men skattetrykket kan på papiret meget enkelt sænkes. Ønsker man at sænke det offentlige skattetryk i Danmark uden at reducere niveauet for indkomstoverførsler, kan det nemlig lade sig gøre, hvis man gjorde pensioner, dagpenge med videre skattefri – som man har gjort det med børnefamilieydelse. Samtidig skal størrelsen af ydelserne selvfølgelig sænkes, så det ville være provenuneutralt for den offentlige sektor og uden ændringer i disponibel indkomst for modtagerne. Såvel udgifter som indtægter ville falde, og vi ville have en ’pænere’ placering ved måling af skattetryk - men uden at det reelt havde ændret noget.Agerbos side