web stats
Om AE's kritik, se her.

Den forrige regering havde i sit regeringsgrundlag, at der skulle nedsættes et udvalgt, som skulle undersøge offentlige udgifters effekt på den økonomiske udvikling. Men det blev aldrig til noget.

Yderligere kritik af regneskine.

For et år siden i Politiken: Finansministeriet bruger typisk to forskellige regnemodeller: ADAM og DREAM. Problemet er, at Finansministeriets regnemodeller i dag er indstillet sådan, at en lettelse i topskatten altid har en gavnlig samfundseffekt, mens en investering i bedre uddannelser derimod ikke har.

Man anvender det økonomiske menneske som identisk med virkelige mennesker, altså et menneske, der kan gennemskue alle konsekvenser af sine handlinger, og som altid kun er styret af at opnå maksimal økonomisk gevinst.
Agerbos side