web stats
Der ses ofte en ophobning af risikofaktorer hos enkeltindivider og i bestemte grupper i befolkningen. Dette viser sig eksempelvis for de risikofaktorer, der samlet omtales KRAM-faktorerne og dækker over henholdsvis kost, rygning, alkohol og motion. Når man undersøger sammenhænge mellem risikofaktorer og helbredsrelaterede byrdemål er der derfor risiko for, at de sammenhænge, der findes, ikke alene skyldes den risikofaktor, man un- dersøger, men derimod en kombination af flere risikofaktorer relateret til sundhedsadfærd. (side 52)


Agerbos side