web stats
Faktorerne skal ses som indbyrdes afhængige, således at livsstilen både afhænger af faktorer, der er tæt på individet samt faktorer, der er relateret til levevilkår, eksempelvis uddannelse og arbejdsmiljø. Levevilkårene påvirkes igen af den måde, samfundet er organiseret på. (side 51)


Agerbos side