En artikel i bladet Dansk Politi skriver om farerne ved predictive policing, men også at Tyskland og Frankrig har haft gode resultater.
Artiklen indrømmer mærkeligt nok, at der er et religiøst skær over det:


Begrebet har et navn – nemlig predictive policing. Hold godt øje med det. Det er allerede et buzzword i politiske kredse og blandt politichefer. Ja, vel nærmest fremtidens religion til frelse af offentlig indsats.
Agerbos Side