Statistik og mønstre ser kun på fællestræk og har ikke øje for eller ser snarere bort fra den enkelte person.


Binding decisions made by banks, insurers, employers, and public officers are made by big data and algorithms, not people. It saves a lot time and money to look at data instead of talking to humans, after all. And it seems more rational to place statistical correlations over a messy individual story.
kilde
Nonetheless, it can lead to inappropriate interpretations of individuals’ behaviours.
kilde


Det er et kendt problem i al statistik, at værdier, som ligger uden for det almindelige, ikke tælles med. Men der er mange egenskaber hos et individ, som adskiller ham fra den gruppe, han har fællestræk med. Netop hans individuelle træk er de mest væsentlige for at forstå ham som individ. Det kan digitale systemer og statistik ikke.


Missing values and outliers are frequently encountered while collecting data. The presence of missing values reduces the data available to be analyzed, compromising the statistical power of the study, and eventually the reliability of its results
kildeAgerbos Side